Utställningar

Tillfälliga utställningar

Triennalen

21 maj – 4 september 2022

På Västernorrlands museum visas 13 konstnärer som representerar en mängd olika röster och uttryck vilka tillsammans skapar en bild av samtidens diskussioner och den värld vi lever i. Säkert finns här också sådant som är oväntat och väcker nya diskussioner om vår tid, vår historia och vår framtid.

Medverkande konstnärer på Västernorrlands museum: Birgitta Ricklund, Emma Löfström, Fredrik Nordin, Ida Rödén, Ina Palm, Jenny Berg, Jenny Lundgren, Josefine Östberg Olsson, Linda Lasson, Lisa W Carlson, Margareta Klingberg, Maria Sundström, Sonia Hedstrand.

Läs mer >>


pappersfigurer som liknar fiskar i blått, svart och rosa

Barnens utställning – Med fokus på 100 språkligheter

Visas 25 maj – 28 augusti 2022.

Invigning onsdag den 25 maj kl. 10.00.
Plats: Galleriet på Västernorrlands museum

Onsdag den 25 maj kl 10 invigs ”Barnens utställning – med fokus på 100 språkligheter” på Västernorrlands museum.
Drygt 300 barn från förskolorna Ankaret, Bondsjö, Hälledal, Änget, Murberget och Älandsbro har varit medproducenter till utställningen. De visar upp valda delar av årets projektarbete i en mångfald av uttryckssätt.

Projekten har arbetat med teman om hur barn utforskar, upplever och skapar relationer till platser, saker och ting i sin omgivning. Teman som att leva och uppleva demokrati, få utrymme att uttrycka sina tankar och erfarenheter.

Den pedagogiska verksamheten vid Västernorrlands museum strävar efter att utgå från barns perspektiv och röster, och att barn ska uppleva sig som medskapare till det kulturarv som museet kan förmedla. Det fina samarbetet med förskolorna i Härnösand är ett viktigt led i att utveckla det pedagogiska arbetet.


BASUTSTÄLLNINGAR

Arbete pågår med revidering av museets basutställningar under perioden 2020 till 2023. Utställningarna kommer successivt att vara stängda för ombyggnad. Se information vid respektive utställning.

Forntidsresan – Niotusen år av människors spår

Den 20 november återöppnade utställningen om forntiden under namnet Forntidsresan – Niotusen år av människors spår. I drygt ett år har arbetet pågått med att uppdatera, revidera och utveckla innehållet. Till stor del kommer besökarna att känna igen sig i historien om forntiden som den förmedlats tidigare, men också upptäcka en rad nyheter. Besökarna möts bland annat av nyskrivna utställningstexter, fynd från stenåldersboplatsen i Bjästamon, en nyproducerad modell av ett järnåldershus, en unik järngryta från Valla i Medelpad, animerade hällristningar och filmer om stenåldern för barn, och en specialproducerad spelupplevelse som aktiverar de yngre besökarna att utforska länets forntid.

Läs mer >>


Syn för sägen – stängd från 17/1 för ombyggnad under 2022

En utställning om tiden från 1000-talet fram till 1600-talets slut. Det finns inte mycket nedskrivet så vi får istället söka oss till sagor och sägner. I dem har händelser och personer bevarats och berättats från generation till generation.

Utställningen stängd för revidering och ombyggnad från 17 januari 2022. Beräknas öppna i slutet av november.

Läs mer >>


Moderna Tider

En utställning om 1700-, 1800- och 1900-talets historia i Västernorrland. Om en ny tid, ny teknik och nya prövningar och möjligheter. Utställningen bygger på arkivhandlingar som bouppteckningar, brev, föremål och bilder som hör samman med människors drömmar om ett bättre liv för sig själva och sina barn. Den ger glimt av hur människor förhållit sig till nationella regler och synsätt mitt livet som pågick i vardagen.

Utställningen stänger 5/9 2022 för ombyggnad och öppnar igen i november 2023.

Läs mer >> 


Händers verk

28/11 2019 – tillsvidare.

”Det handlar om kroppens och händernas kunskap. Om de människor som med sina händer och sin kropp förvaltat och skapat ett arv till oss alla. Kunskaper som vi kommer att behöva för att möta framtiden. Och om vikten av att det finns förebilder.”

Läs mer >>


Västernorrlands museums historia

En liten utställning om museets historia.

Läs mer >>