Utställningar

BASUTSTÄLLNINGAR

Arbete pågår med revidering av museets basutställningar under perioden 2020 till 2023. Utställningarna kommer successivt att vara stängda för ombyggnad. Se information vid respektive utställning.

Forntidsresan – Niotusen år av människors spår

Den 20 november återöppnade utställningen om forntiden under namnet Forntidsresan – Niotusen år av människors spår. I drygt ett år har arbetet pågått med att uppdatera, revidera och utveckla innehållet. Till stor del kommer besökarna att känna igen sig i historien om forntiden som den förmedlats tidigare, men också upptäcka en rad nyheter. Besökarna möts bland annat av nyskrivna utställningstexter, fynd från stenåldersboplatsen i Bjästamon, en nyproducerad modell av ett järnåldershus, en unik järngryta från Valla i Medelpad, animerade hällristningar och filmer om stenåldern för barn, och en specialproducerad spelupplevelse som aktiverar de yngre besökarna att utforska länets forntid.

Läs mer >>


Stora makter 

Öppnar 27 november 2022

“Stora makter” är Västernorrlands museums nya utställning om perioden 1050 till 1680-tal. Här berättas om mirakel, Gunnil den Snälla och samen Blåfinn som hamnar i en gränsuppgörelse med Listige Arne i Jämtland, Mor Märta som lurar in den danska fogdens män i en bastu och eldar upp dem. Tyska sjörövare som bygger en borg, en soldat som ångrar sina handlingar i ett krig och kvinnor som dödas efter att barn vittnat om blåkullafärder.

Läs mer >>


Moderna Tider – stängd för ombyggnad.

En utställning om 1700-, 1800- och 1900-talets historia i Västernorrland. Om en ny tid, ny teknik och nya prövningar och möjligheter. Utställningen bygger på arkivhandlingar som bouppteckningar, brev, föremål och bilder som hör samman med människors drömmar om ett bättre liv för sig själva och sina barn. Den ger glimt av hur människor förhållit sig till nationella regler och synsätt mitt livet som pågick i vardagen.

Utställningen stänger 5/9 2022 för ombyggnad och öppnar igen i november 2023.

Läs mer >> 


Händers verk

28/11 2019 – tillsvidare.

”Det handlar om kroppens och händernas kunskap. Om de människor som med sina händer och sin kropp förvaltat och skapat ett arv till oss alla. Kunskaper som vi kommer att behöva för att möta framtiden. Och om vikten av att det finns förebilder.”

Läs mer >>


Västernorrlands museums historia

En liten utställning om museets historia.

Läs mer >>


Småfolk i landet SmåningOm

29 oktober 2022 – tillsvidare.

Ny lekutställning för barn! Småfolk i landet SmåningOm öppnar den 29 oktober 2022. Lekutställningen är en interaktiv utställning för mindre barn med kulturarv i fokus. Den är tydligt förankrad i forskning om barns lärande och utveckling genom att utgå från läroplanen för förskolan. För barn mellan 0-6 år.

Läs mer >>


UTSTÄLLNING PÅ BESÖK

Mitt Västernorrland

30/9 – tillsvidare.

Bilder från Mitt Västernorrland

Personliga bilder säger mycket om den tid vi lever i. Nu visas bilder från insamlingen Mitt Västernorrland i Galleriet på Västernorrlands museum.

Läs mer >>