Utställningar

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR

Att fånga en plats – Berättelser från Västernorrland
10 december 2020 – 27 februari 2022
Västernorrlands museum

Läs mer >>

 

BASUTSTÄLLNINGAR

Arbete pågår med revidering av basutställningarna Möten mellan älvarna, Syn för sägen och Moderna tider perioden 2020 till 2023. Dessa utställningar kommer successivt att vara stängda för ombyggnad. Se information vid respektive utställning.

 

Händers verk

28/11 2019 – tillsvidare.

”Det handlar om kroppens och händernas kunskap. Om de människor som med sina händer och sin kropp förvaltat och skapat ett arv till oss alla. Kunskaper som vi kommer att behöva för att möta framtiden. Och om vikten av att det finns förebilder.”

Läs mer >>

 

Möten mellan älvarna

Det vi kallar ”förhistorien” var en lång tid med få människor. Därför vill vi skapa en känsla av rymd i det stora rummet. Här vill vi berätta om länets historia med hjälp av de arkeologiska fynden, arkeologiska undersökningar och arkeologisk forskning. Vi förstärker upplevelsen i rummet med konstnärliga tolkningar och med naturens egna råmaterial. Här, i utställningen, kan vi se föremålen.

Utställningen är stängd för ombyggnad. Öppnar igen senhösten 2021. 

Läs mer >>

 

Syn för sägen

En utställning om tiden från 1000-talet fram till 1600-talets slut. Det finns inte mycket nedskrivet så vi får istället söka oss till sagor och sägner. I dem har händelser och personer bevarats och berättats från generation till generation.

Utställningen beräknas byggas om med start 2022.

Läs mer >>

 

Moderna Tider

En utställning om 1700-, 1800- och 1900-talets historia i Västernorrland. Om en ny tid, ny teknik och nya prövningar och möjligheter. Utställningen bygger på arkivhandlingar som bouppteckningar, brev, föremål och bilder som hör samman med människors drömmar om ett bättre liv för sig själva och sina barn. Den ger glimt av hur människor förhållit sig till nationella regler och synsätt mitt livet som pågick i vardagen.

Utställningen beräknas vara stängd under 2023 för ombyggnad.

Läs mer >> 

 

Västernorrlands museums historia

En liten utställning om museets historia.

Läs mer >>