Slöjd

Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

Västernorrland har två hemslöjdskonsulenter vars uppdrag är att lyfta och tillgängliggöra hemslöjd i länet.

Aktuellt på Västernorrlands museum:

FRÅN ROT TILL BARR  28 feb – 19 maj

ULL FÖR LIVET 4 april – 19 maj