Hemslöjdskonsulenterna

Slöjda – för en mer hållbar livsstil och framtid!

Västernorrland har två hemslöjdskonsulenter vars uppdrag är att lyfta och tillgängliggöra hemslöjd i hela länet.