Konst

Västernorrlands museum arbetar inte bara med kulturarv, utan är även en publik plattform för samtidskonst. I fokus står den samhällsengagerade konsten som spänner över en mångfald av medier, uttryck och praktiker. Konsten förmedlas genom temporära utställningar och projekt av olika slag på museet i Härnösand och runt om i regionen.

Västernorrlands museum har även hand om samlingar av bland andra fotograf Viktor Lundgren och konstnärerna Bengt Lindström och Arne Jones. I entrén står verket RAM – en storskalig skulptur av Lars Kleen som byggdes särskilt för museet när byggnaden invigdes 1994.

Kontakt
Karolina Aastrup
Projektledare/curator, samtidskonst
Telefon: 0761 – 32 49 19


UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAM


ARENA av Lisa Liljeström

Visas 7 oktober till 3 december 2023

Vad har en sko, en hund, en sångare och en källardörr gemensamt? Förutom att vara motiv i utställningen Arena, representerar de föremål och situationer ur livets gilla gång. Lisa Liljeströms konstverk kan läsas som glimtar ur en film, men något fast manus eller specifik historia finns inte att följa. Istället är det vårt kollektiva minne som står i fokus.

Med hjälp av fotografier tagna från tidningar och sociala plattformar ställer Liljeström frågor om vilka händelser, i historien, det enskilda livet eller den gemensamma kulturen, som har betydelse. Genom den konstnärliga processen att föra över ett motiv från fotografi till måleri bromsar hon upp den ständiga strömmen av bilder och får vår uppmärksamhet att dröja sig kvar och undra – vad väljer vi att spara för eftervärlden i nyhetsrapporter, arkiv eller museernas samlingar?

Liljeström använder sig av airbrush, eller luftpensel som den kallades när tekniken lanserades på tidigt 1900-tal. Till en början användes luftpenseln främst av formgivare som arbetade i den snabbt växande bilindustrin. Men som så ofta genom historien var konstnärer bland de första att anamma ny teknik – fotografen Man Ray (1890-1976) använde luftpenseln redan 1918 i sitt skapande. Metoden i sig har likheter med fotografi. Istället för strålar av ljus används strålar av färg för att skapa en bild utan att handen nuddar duken.

Likt en nutida surrealist – den konsthistoriska rörelse där Man Ray var aktiv under 1920 och 30-tal – söker Liljeström slumpartat efter bilder och objekt som sträcker ut en hand från det förflutna. Genom att bearbeta och representera händelser på nytt skapas ny mening och idén om dåtiden som för evigt förlorad skakas om. Stora händelser som 9/11 eller skotten i Ådalen finns förevigande och inpräntade i vårt kollektiva medvetande och har bearbetats i otaliga versioner – men vad händer med alla de andra stunderna där människor går runt och gör sånt som folk gör mest?

Serien Scars on my knees blandar referenser från Västernorrlands museums arkiv med bilder från andra källor. Verket har tillkommit specifikt för denna utställning och kan ses som en reflektion över kommunikation, lek, intimitet och arbete – en undersökning av mänskliga beteenden som återkommer oberoende av tid och plats.

Det verkliga narrativet i Arena är frånvaron av det världsomvälvande och dramatiska. Istället riktas vår blick mot det allmänmänskliga, mellantingen och livet som hela tiden pågår. Det osammanhängande bildflöde som vi konsumerar dagligen saktas ned och det opersonliga blir personligt. I handlingen kan en kritik av både arkivets förmenta objektivitet och uppmärksamhetsekonomin skönjas. Liljeströms måleri går djupt in i fragmentets komposition och ger tid åt det som annars passerar obemärkt förbi. De frusna ögonblicken som dras ut öppnar upp bildernas potential som portaler till vardagens magi.

Bild: Unknown dog av Lisa Lijljeström


BOXEN

Boxen öppnar för besökare lördag den 30/9 – välkomna! 

Lagom till att mörkret lägger sig som en mjuk filt över tillvaron lanserar vi ett nytt koncept på Västernorrlands museum – Boxen. I anslutning till de historiska basutställningarna visar vi ett höstprogram med konstfilmer som belyser kulturarv, arkiv och museisamlingar på ett lite annorlunda sätt. Med en ny film varje månad finns det all anledning att besöka oss ofta. Filmerna visas hela dagarna så man behöver inte passa någon särskild tid.  

Först ut är Olga Krüssenbergs Långsamt rör jag mig i din riktning (2021). Filmen är en släktkrönika som tar avstamp i en hemlighet som nyligen kommit till ytan i konstnärens  familj. Genom farmoderns historia, som berättas via hennes barns minnen, reflekterar filmen kring konsekvenserna av psykisk ohälsa, om att inte ha ett eget val och vad det gör med en människa. De flesta familjer bär på sina hemligheter – här handlar det om ett bortadopterat barn. Filmen utspelar sig från 50-talet fram till i dag i norra Sverige och finska Österbotten och visar tydligt hur en enskild människas öde är knutet till samhälleliga värderingar. På så vis är det även en berättelse om kollektiva erfarenheter från historien.  

Långsamt rör jag mig i din riktning följer tre generationer parallellt; farmor, fastfrusen som en skuggfigur i ett minne, jag som i nuet blickar tillbaka och undrar vad det var som hände, samt min pappa och hans systrar som blir en språngbräda tillbaka till det förflutna. I filmen försöker jag kartlägga min släkts historia med anknytning till finska Österbotten, där min pappa och mina fastrar fungerar som en bro mellan nutid och dåtid, Sverige och Finland. Med hjälp av intervjuer, arkivmaterial och eget filmmaterial har jag börjat återskapa ett minne av min släkts historia, berättar Olga. 

 


WANDER/WONDER

-ett konstprojekt på vandringsleder och i omkringliggande landskap.

Den 3/6 kl 13-16 invigs konstprojektet Wander Wonder längs vandringsleden 4 Berg, en ny stadsnära led i Örnsköldsvik med start på Varvsberget.  

 Sju utvalda konstnärer med lokal och nationell förankring har skapat verk specifikt för den nya vandringsleden. Utställningen undersöker olika aspekter av rörelse och förflyttning, fysisk såväl som mental, mellan geografiska platser och dimensioner. 

 På vernissagedagen är linbanan öppen och samtliga konstnärer på plats. Publiken får ta del av både performance, ljudverk och installationer under en gemensam vandring i maklig takt.* Utställningen kommer att sitta uppe resten av sommaren. 

 Medverkande konstnärer: Dimen Hama Abdulla, Mattias Andersson, Oscar Kaleva Karlsson, Jenny Lundgren, Malin Lin Nordström, Lena Stenberg och Ylva Westerlund. 

 Wander/Wonder initierades av Helena Byström/Konstfrämjandet Västernorrland och genomförs i samarbete med Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands museum och Region Västernorrland.

Curatorer är Helena Byström och Karolina Aastrup. 

 Utställningen produceras med stöd av Kulturrådet. 

 *Leden går bitvis i terräng och är ca 2,5 km lång. Beräknad tid för gemensam konstvandring ca två timmar. Kontakta Konstfrämjandet Västernorrland (vasternorrland@konstframjandet.se) för detaljerad information om tillgänglighet. 


”Ögat, handen, rummet, tiden”

Kanske har du sett Lars Kleens monumentala skulptur RAM som står i entrén på Västernorrlands museum och kraftfullt sträcker sig upp mot ljuset på våningen ovanför? Verket skapades i samband med att den nya museibyggnaden skulle invigas 1994 och har stått här sedan dess. Eftersom det är lätt att bli hemmablind har vi tagit in Ögat, handen, rummet, tiden – en dokumentärfilm av Nils-Olof Hedenskog som genom poetiska bilder och intervjuer följer Lars Kleens arbete. Vi får blicka in i ateljén och följa med vid installation av storskaliga publika verk och utställningar, däribland REP i Lund och RAM här i Härnösand. Filmen öppnar upp för en närmare förståelse av Lars Kleens utforskande arbetsprocess och fascinerande konstnärskap.

Stillbild ur Nils-Olof Hedenskog, Ögat, handen, rummet, tiden, 2000.

Arne Jones – Skulptören från Medelpad

Arne Jones (1914-1976) uppväxt i Medelpad rörde sig från födelseorten Borgsjö till Erikslund och Fränsta. I början av 1930-talet läste han vid Ålsta folkhögskola innan han flyttade till Stockholm för vidare studier. Under denna tid var rationellt tänkande och vetenskap ledord för modernister som Jones och hans umgängeskrets, som även hyllade idéer om demokrati och internationalism som vuxit sig starka i skuggan av andra världskriget.

Under sin livstid skapade Jones sextionio offentliga skulpturer från Luleå till Lund. På museet visar vi filmer av två av dem – Spiral åtbörd (1954) som står på Kristinaplatsen utanför Norrköpings museum och Sinsemellor (1970-1971) utanför Ekbackens äldreboende i Sundbyberg (tidigare Sundbybergs sjukhus).

Jones konstnärliga praktik tillhör det som brukar kallas konkretism, även om han själv inte höll med om kategoriseringen. Den konkreta konsten ville vara fri från all avbildande och symbolisk karaktär, men i många fall refererade ändå verken till något befintligt. Jones rörde sig under sin livstid mot en allt högre grad av stilisering i sina verk. Han övergav dock aldrig kontakten med formens förlaga som oftast handlade om den mänskliga kroppens former parade med arkitekturens fokus på rymd och volym.

Arne Jones, Kvinna med viadukter, 1947.


Tidigare utställningar och program kan du läsa om nedan: