Stadsmiljön

Här finns byggnader från trästaden Härnösand från 1700- och 1800-talen.

Härnösand är ett bra exempel på den norrländska trästaden, särskilt i Östanbäcken och längs Långgatan finns välbevarade miljöer. Staden utmärktes fram till mitten av 1900-talet av grå sjöbodar längs kanalen. Envåningshus var det vanliga, men när Bottniska handelstvånget avskaffades 1765 och stadens sjöfart kom att blomstra, byggdes ofta ytterligare en våning på.

Husen vid torget flyttades från stadskärnan till Murberget, några i början av 1900-talet när friluftsmuseet var under uppbyggnad, de flesta när centrum förnyades under 1960- och 1970- talen.

Husen flyttades då utan demontering hit på lastbil.