Personal


GEMENSAMMA FUNKTIONER


Stab & Administration


Jenny Samuelsson
Museichef
070-348 16 01 / e-post

Bengt Wittgren
Antikvarie projekt & forskning
070-698 86 80 / e-post

Malin Samuelsson
HR-ansvarig
073-275 35 44 / e-post


Värdskap & besöksnäring


Ann Kristofersson
Controller/Chef Värdskap och besöksnäring
073-270 45 75 / e-post

Joakim Karsberg
IT-samordnare
070-889 91 87 / e-post

Johan Lindström
IT-samordnare – Tjänstledig

Maria Norberg 
Lokalvårdare – Tjänstledig
070-600 26 22 / e-post

Maria Ångman
Museivärd
076-141 98 44 / e-post

Sofie Malm
Museivärd
076-126 90 04 / e-post

Veronica Setterhall
Museivärd
076-138 92 62 / e-post


Fastighetsförvaltning


Thomas Höglund
Fastighetsförvaltare
073-0839871 / e-post

Fredrik Nordlander
Museitekniker
073-2748774 / e-post

Krister Källman
Museitekniker
073-072 47 10 / e-post

Lars Hammerman
Museitekniker
076-125 70 94 / e-post

Per-Olof Eriksson
Fastighetstekniker
076-114 27 04/ e-post


KULTURMILJÖ, HANTVERK OCH FRILUFTSMUSEUM


Cajsa Lindegren
Avdelningschef Kulturmiljö & hantverk
073-821 22 60 / e-post

Anna Zetterlund
Hemslöjdskonsulent
070-557 36 86 / e-post

Annso Grahn
Hemslöjdskonsulent
073-024 20 51 / e-post

Carolina Nilsson
Hemslöjdskonsulent
076-108 62 23 / e-post

Emma Heissenberger
Byggnadsantikvarie
073-053 89 53 / e-post

Fredrik Gustavsson
Arkeolog
076-775 02 46 / e-post

Ida Lundberg
Arkeolog & arkeobotaniker
076-126 05 28 / e-post

Johanna Ulfsdotter
Antikvarie/Kulturmiljöutvecklare
073-031 58 02 / e-post

Jonatan Fözö
Byggnadshantverkare
073-055 96 18 / e-post

Louise Karlsson
Arkeolog
076-138 13 08 / e-post

Madeleine Nilsson
Arkeolog
073-807 36 13 / e-post

Maria Lindeberg
Arkeolog
070-191 72 93 / e-post

Peter Landgren
Byggnadshantverkare – Tjänstledig
076-146 69 63 / e-post

Sanna Berglund 
Byggnadsantikvarie
076-118 91 48 / e-post


MUSEIUPPLEVELSE & SAMLINGAR


Kajsa Hartig
Avdelningschef Museiupplevelse & samlingar
072-244 36 02 / e-post

Alf Rundqvist
Konservator
073-059 50 87 / e-post

Christina Sollén
Grafisk formgivare
073-271 23 87 / e-post

Dan Jonsson
Museiassistent/Foto
073-0564769 / e-post

Elin Lundin
Antikvarie samlingar, kunskapsuppbyggnad & kunskapsförmedling
070-281 51 77 / e-post

Jonas Byström
Antikvarie mötesplats & program
073-064 98 40 / e-post

Karolina Aastrup
Projektledare/curator, samtidskonst
076-132 49 19 / e-post

Klara Eriksson
Digital producent
076-128 96 85 / e-post

Lina Rosenqvist
Antikvarie program & pedagogik
076-116 76 59 / e-post

Magdalena Åkerström
Projektledare
076-145 75 66 / e-post

Mona Nilsson
Antikvarie/Utställningar
073-071 56 93 / e-post

Olivia Cati Starck
Konservator
076-319 26 31 / e-post

Per Ahlenius
Teknisk producent
073-274 87 75 / e-post

Sandra Klingberg
Antikvarie dokumentation
073-841 73 13 /e-post

Sofia Eriksson-Bergström
Pedagogisk utvecklare
073-094 55 92 / e-post