Anna Cedergren

Chef Publika avdelningen Tel: 070-594 66 26

Anna Zetterlund

Länshemslöjdskonsulent Tel: 070-5573686

Annso Grahn

Länshemslöjdskonsulent Tel: 073-0242051

Berit Söderlindh Nordstrand

Museiassistent Tel: 070-5833821

Birgitta Bergkvist

Receptionist Tel: 0611-886 10

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-2712387

Kerstin Ulander

Receptionist, funktionsansvarig för affärsverksamheter Tel: 076-8300442

Louise Sterner

Museivärd Tel: 0611-88600

Maria Nordlund

Antikvarie, museipedagog Tel: 070-5926239

Maria Sundström

Utställningsproducent Tel: 0611-88600

Marie Pettersson

Museiassistent Tel: 070-1902529

Medhanie Alemayo

Museiassistent Tel: 070-216 09 56

Mona Nilsson

Antikvarie Tel: 073-0715693

Paulin Norgren

Antikvarie, Programsamordnare Tel: 073-2751608

Sara Öhman

Museipedagog Tel: 073-0574786

Anne Braun

Konservator Tel: 072-2295941

Björn Grankvist

Fotograf Tel: 0611-886 41

Dan Jonsson

Museiassistent Tel: 0611-88643

Inger Stenman

Antikvarie, arkiv Tel: +46730689527

Johanna Norberg

Museiassistent Tel: 0611-886 45

Junia Eriksson

Museiassistent Tel: 0611-88645

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Katarzyna Forsberg

Antikvarie, funktionsansvarig samlingar Tel: 073-2751714

Krister Eriksson

Museiassistent Tel: 0611-88645

Lennart Kristiansson

Konservator Tel: 070-6070664

Linnea Sverkersson

Textilkonservator Tel: 070-2775512

Maria Lindeberg

Antikvarie, arkeolog Tel: 070-1917293

Maria Öström

Museiassistent Tel: 0611-88643

Ola George

Antikvarie, arkeolog, funktionsansvarig uppdrag och kulturmiljö Tel: 070-5784231

Anna Cedergren

Chef Publika avdelningen Tel: 070-594 66 26

Anna Zetterlund

Länshemslöjdskonsulent Tel: 070-5573686

Anna-Karin Eriksson

Lokalvårdare Tel: 073-2745861

Anne Braun

Konservator Tel: 072-2295941

Annso Grahn

Länshemslöjdskonsulent Tel: 073-0242051

Bengt Wittgren

antikvarie, forsknings- och projektkoordinator Tel: 070-6988680

Berit Söderlindh Nordstrand

Museiassistent Tel: 070-5833821

Birgitta Bergkvist

Receptionist Tel: 0611-886 10

Björn Grankvist

Fotograf Tel: 0611-886 41

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-2712387

Dan Jonsson

Museiassistent Tel: 0611-88643

Elin Timmerholm

Webbredaktör Tel: 070-2815177

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 0611-88624

Hans-Erik Holmkvist

Museitekniker Tel: 073-2748776

Inger Stenman

Antikvarie, arkiv Tel: +46730689527

Jenny Samuelsson

Museichef Tel: 0611-886 01

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-7553357

Johan Lindström

IT-samordnare Tel: 070-3064134

Johan Mörck

Finsnickare, timmerman Tel: 070-3171261

Johan Rinderheim

Registrator Tel: 073-6452665

Johanna Norberg

Museiassistent Tel: 0611-886 45

Junia Eriksson

Museiassistent Tel: 0611-88645

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Katarzyna Forsberg

Antikvarie, funktionsansvarig samlingar Tel: 073-2751714

Kerstin Ulander

Receptionist, funktionsansvarig för affärsverksamheter Tel: 076-8300442

Krister Eriksson

Museiassistent Tel: 0611-88645

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-0724710

Lars Ytterman

Museitekniker Tel: 073-2748773

Lennart Kristiansson

Konservator Tel: 070-6070664

Linnea Sverkersson

Textilkonservator Tel: 070-2775512

Louise Sterner

Museivärd Tel: 0611-88600

Magdalena Kessler

Ekonomiansvarig Tel: 0611-886 02

Malin Samuelsson

HR-ansvarig Tel: 0611-886 03

Margareta Bergvall

Avdelningschef Friluftsmuseet Tel: 070-3245296

Maria Lindeberg

Antikvarie, arkeolog Tel: 070-1917293

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 0611-88638

Maria Nordlund

Antikvarie, museipedagog Tel: 070-5926239

Maria Öström

Museiassistent Tel: 0611-88643

Maria Sundström

Utställningsproducent Tel: 0611-88600

Marie Pettersson

Museiassistent Tel: 070-1902529

Medhanie Alemayo

Museiassistent Tel: 070-216 09 56

Mikael Kühne

Teknisk chef Tel: 070-2661796

Mona Nilsson

Antikvarie Tel: 073-0715693

Ola George

Antikvarie, arkeolog, funktionsansvarig uppdrag och kulturmiljö Tel: 070-5784231

Paulin Norgren

Antikvarie, Programsamordnare Tel: 073-2751608

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-2748775

Robert Axner

Kommunikationsansvarig Tel: 070-698 43 15

Saleem Alaya

Museiassistent Tel: 0611-886 00

Sara Öhman

Museipedagog Tel: 073-0574786

Anna Cedergren

Chef Publika avdelningen Tel: 070-594 66 26

Bengt Wittgren

antikvarie, forsknings- och projektkoordinator Tel: 070-6988680

Elin Timmerholm

Webbredaktör Tel: 070-2815177

Jenny Samuelsson

Museichef Tel: 0611-886 01

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-7553357

Johan Lindström

IT-samordnare Tel: 070-3064134

Johan Rinderheim

Registrator Tel: 073-6452665

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Magdalena Kessler

Ekonomiansvarig Tel: 0611-886 02

Malin Samuelsson

HR-ansvarig Tel: 0611-886 03

Margareta Bergvall

Avdelningschef Friluftsmuseet Tel: 070-3245296

Mikael Kühne

Teknisk chef Tel: 070-2661796

Robert Axner

Kommunikationsansvarig Tel: 070-698 43 15

Saleem Alaya

Museiassistent Tel: 0611-886 00

Anna-Karin Eriksson

Lokalvårdare Tel: 073-2745861

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 0611-88624

Hans-Erik Holmkvist

Museitekniker Tel: 073-2748776

Johan Mörck

Finsnickare, timmerman Tel: 070-3171261

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-0724710

Lars Ytterman

Museitekniker Tel: 073-2748773

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 0611-88638

Mikael Kühne

Teknisk chef Tel: 070-2661796

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-2748775