Anna Cedergren

Chef Publika avdelningen Tel: 070-594 66 26

Anna Zetterlund

Länshemslöjdskonsulent Tel: 070-557 36 86

Annso Grahn

Länshemslöjdskonsulent Tel: 073-024 20 51

Berit Söderlindh Nordstrand

Museiassistent Tel: 070-583 38 21

Birgitta Bergkvist

Receptionist Tel: 0611-886 10

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-271 23 87

Kerstin Ulander

Receptionist, funktionsansvarig för affärsverksamheter Tel: 076-830 04 42

Louise Sterner

Eventansvarig Tel: 0611-886 00

Maria Nordlund

Antikvarie, museipedagog Tel: 070-592 62 39

Mona Nilsson

Antikvarie Tel: 073-071 56 93

Paulin Norgren

Antikvarie, Programsamordnare Tel: 073-275 16 08

Sara Öhman

Museipedagog Tel: 073-057 47 86

Anne Braun

Konservator Tel: 072-229 59 41

Dan Jonsson

Museiassistent Tel: 0611-886 43

Inger Stenman

Antikvarie, arkiv Tel: 073 068 95 27

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-889 91 87

Johan Lindström

IT-samordnare Tel: 070-306 41 34

Johan Rinderheim

Registrator Tel: 070-313 95 06

Johanna Norberg

Museiassistent Tel: 0611-886 45

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Lennart Kristiansson

Konservator Tel: 070-60 70 664

Linnea Sverkersson

Textilkonservator Tel: 070-277 55 42

Madeleine Nilsson

arkeolog Tel:

Maria Lindeberg

Antikvarie, arkeolog Tel: 070-191 72 93

Maria Öström

Museiassistent Tel: 0611-886 43

Ola George

Antikvarie, arkeolog, funktionsansvarig uppdrag och kulturmiljö Tel: 070-578 42 31

Anna Cedergren

Chef Publika avdelningen Tel: 070-594 66 26

Anna Zetterlund

Länshemslöjdskonsulent Tel: 070-557 36 86

Anna-Karin Eriksson

Lokalvårdare Tel: 073-274 58 61

Anne Braun

Konservator Tel: 072-229 59 41

Annso Grahn

Länshemslöjdskonsulent Tel: 073-024 20 51

Bengt Wittgren

antikvarie, forsknings- och projektkoordinator Tel: 070-698 86 80

Berit Söderlindh Nordstrand

Museiassistent Tel: 070-583 38 21

Birgitta Bergkvist

Receptionist Tel: 0611-886 10

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-271 23 87

Dan Jonsson

Museiassistent Tel: 0611-886 43

Elin Timmerholm

Webbredaktör Tel: 070-281 51 77

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 0611-886 24

Hans-Erik Holmkvist

Museitekniker Tel: 073-274 87 76

Inger Stenman

Antikvarie, arkiv Tel: 073 068 95 27

Jenny Samuelsson

Museichef Tel: 0611-886 01

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-889 91 87

Johan Lindström

IT-samordnare Tel: 070-306 41 34

Johan Mörck

Finsnickare, timmerman Tel: 070-317 12 61

Johan Rinderheim

Registrator Tel: 070-313 95 06

Johanna Norberg

Museiassistent Tel: 0611-886 45

Johanna Ulfsdotter

Tel: 0730 31 58 02

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Kerstin Ulander

Receptionist, funktionsansvarig för affärsverksamheter Tel: 076-830 04 42

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-072 47 10

Lennart Kristiansson

Konservator Tel: 070-60 70 664

Linnea Sverkersson

Textilkonservator Tel: 070-277 55 42

Louise Sterner

Eventansvarig Tel: 0611-886 00

Madeleine Nilsson

arkeolog Tel:

Malin Samuelsson

HR-ansvarig Tel: 073-275 35 44

Maria Lindeberg

Antikvarie, arkeolog Tel: 070-191 72 93

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 0611-886 38

Maria Nordlund

Antikvarie, museipedagog Tel: 070-592 62 39

Maria Öström

Museiassistent Tel: 0611-886 43

Mikael Kühne

Teknisk chef Tel: 070-266 17 96

Mona Nilsson

Antikvarie Tel: 073-071 56 93

Ola George

Antikvarie, arkeolog, funktionsansvarig uppdrag och kulturmiljö Tel: 070-578 42 31

Paulin Norgren

Antikvarie, Programsamordnare Tel: 073-275 16 08

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-274 87 75

Robert Axner

Kommunikationsansvarig, Ansvarig PL Fritidsbåtsmuseet Tel: 070-698 43 15

Saleem Alaya

Museiassistent Tel: 0611-886 00

Sara Öhman

Museipedagog Tel: 073-057 47 86

Anna Cedergren

Chef Publika avdelningen Tel: 070-594 66 26

Bengt Wittgren

antikvarie, forsknings- och projektkoordinator Tel: 070-698 86 80

Elin Timmerholm

Webbredaktör Tel: 070-281 51 77

Jenny Samuelsson

Museichef Tel: 0611-886 01

Johanna Ulfsdotter

Tel: 0730 31 58 02

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Malin Samuelsson

HR-ansvarig Tel: 073-275 35 44

Mikael Kühne

Teknisk chef Tel: 070-266 17 96

Robert Axner

Kommunikationsansvarig, Ansvarig PL Fritidsbåtsmuseet Tel: 070-698 43 15

Saleem Alaya

Museiassistent Tel: 0611-886 00

Anna-Karin Eriksson

Lokalvårdare Tel: 073-274 58 61

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 0611-886 24

Hans-Erik Holmkvist

Museitekniker Tel: 073-274 87 76

Johan Mörck

Finsnickare, timmerman Tel: 070-317 12 61

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-072 47 10

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 0611-886 38

Mikael Kühne

Teknisk chef Tel: 070-266 17 96

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-274 87 75