Ann Kristofersson

Bengt Wittgren

Antikvarie Projekt och forskning Tel: 070-698 86 80

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 073-2748774

Jenny Samuelsson

Länsmuseichef Tel: 070-3481601

Kerstin Ulander

Receptionist Tel: 076-830 04 42

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-072 47 10

Malin Samuelsson

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 070-6002622

Nikolina Ullgren

Projektledare Tel: 073-086 34 51

Robert Axner

Kommunikationsansvarig/Projektledare Fritidsbåtsmuseet Tel: 070-698 43 15

Thomas Höglund

Fastighetsförvaltare Tel: 073-0839871

Alf Rundqvist

Anna Zetterlund

Hemslöjdskonsulent Tel: 070-557 36 86

Anne Braun

Konservator - tjänstledig Tel: 072-229 59 41

Annso Grahn

Hemslöjdskonsulent Tel: 073-024 20 51

Anton Uvelius

Cajsa Lindegren

Avdelningschef Kulturmiljö och hantverk Tel: 073-821 22 60

Emma Heissenberger

Byggnadsantikvarie Tel: 073-053 89 53

Johanna Ulfsdotter

Antikvarie/Kulturmiljöutvecklare Tel: 0730-31 58 02

Jonatan Fözö

Byggnadshantverkare Tel: 073-055 96 18

Madeleine Nilsson

Maria Lindeberg

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-271 23 87

Dan Jonsson

Museiassistent/Foto Tel: 073-0564769

Elin Lundin

Antikvarie webb och digital förmedling Tel: 070-281 51 77

Hans-Erik Holmkvist

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-889 91 87

Johan Lindström

IT-samordnare Tel: 070-3064134

Jonas Byström

Antikvarie mötesplats och program Tel: 073-0649840

Judit Szalay

Arkivarie Tel: 073-8212246

Kajsa Hartig

Avdelningschef Museiupplevelser och samlingar Tel: 072-244 36 02

Laura Brander

Projektledare Tel: 073-637 45 25

Linnea Sverkersson

Medhanie Alemayo

Antikvarie Tel: 073-0587634

Mona Nilsson

Antikvarie/Utställningar Tel: 073-071 56 93

Paulin Norgren

Antikvarie/Program och friluftsmuseum Tel: 073-275 16 08

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-274 87 75

Sandra Klingberg

Antikvarie dokumentation Tel: 073-84 17 313

Sofia Eriksson-Bergström

Pedagogisk utvecklare Tel: 073-094 55 92

Alf Rundqvist

Ann Kristofersson

Anna Zetterlund

Hemslöjdskonsulent Tel: 070-557 36 86

Anne Braun

Konservator - tjänstledig Tel: 072-229 59 41

Annso Grahn

Hemslöjdskonsulent Tel: 073-024 20 51

Anton Uvelius

Bengt Wittgren

Antikvarie Projekt och forskning Tel: 070-698 86 80

Cajsa Lindegren

Avdelningschef Kulturmiljö och hantverk Tel: 073-821 22 60

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-271 23 87

Dan Jonsson

Museiassistent/Foto Tel: 073-0564769

Elin Lundin

Antikvarie webb och digital förmedling Tel: 070-281 51 77

Emma Heissenberger

Byggnadsantikvarie Tel: 073-053 89 53

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 073-2748774

Hans-Erik Holmkvist

Jenny Samuelsson

Länsmuseichef Tel: 070-3481601

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-889 91 87

Johan Lindström

IT-samordnare Tel: 070-3064134

Johanna Ulfsdotter

Antikvarie/Kulturmiljöutvecklare Tel: 0730-31 58 02

Jonas Byström

Antikvarie mötesplats och program Tel: 073-0649840

Jonatan Fözö

Byggnadshantverkare Tel: 073-055 96 18

Judit Szalay

Arkivarie Tel: 073-8212246

Kajsa Hartig

Avdelningschef Museiupplevelser och samlingar Tel: 072-244 36 02

Kerstin Ulander

Receptionist Tel: 076-830 04 42

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-072 47 10

Laura Brander

Projektledare Tel: 073-637 45 25

Linnea Sverkersson

Madeleine Nilsson

Malin Samuelsson

Maria Lindeberg

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 070-6002622

Medhanie Alemayo

Antikvarie Tel: 073-0587634

Mona Nilsson

Antikvarie/Utställningar Tel: 073-071 56 93

Nikolina Ullgren

Projektledare Tel: 073-086 34 51

Paulin Norgren

Antikvarie/Program och friluftsmuseum Tel: 073-275 16 08

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-274 87 75

Robert Axner

Kommunikationsansvarig/Projektledare Fritidsbåtsmuseet Tel: 070-698 43 15

Sandra Klingberg

Antikvarie dokumentation Tel: 073-84 17 313

Sofia Eriksson-Bergström

Pedagogisk utvecklare Tel: 073-094 55 92

Thomas Höglund

Fastighetsförvaltare Tel: 073-0839871