Anna Zetterlund

Länshemslöjdskonsulent Tel: 070-557 36 86

Annso Grahn

Länshemslöjdskonsulent Tel: 073-024 20 51

Birgitta Bergkvist

Receptionist Tel: 0611-886 00

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-271 23 87

Hans-Erik Holmkvist

Jonas Byström

Antikvarie program och mötesplats Tel: 073-0649840

Kerstin Ulander

Receptionist, funktionsansvarig för affärsverksamheter Tel: 076-830 04 42

Louise Sterner

Eventansvarig Tel: 073-9192744

Mona Nilsson

Antikvarie Tel: 073-071 56 93

Paulin Norgren

Antikvarie, Programsamordnare Tel: 073-275 16 08

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-274 87 75

Anne Braun

Konservator Tel: 072-229 59 41

Dan Jonsson

Museiassistent Tel: 073-0564769

Elin Timmerholm

Antikvarie webb och digital förmedling Tel: 070-281 51 77

Emma Andersson

Byggnadsantikvarie Tel: 073-053 89 53

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-889 91 87

Johan Lindström

IT-samordnare - Tjänstledig Tel:

Johanna Norberg

Museiassistent Tel: 0730736738

Johanna Ulfsdotter

Antikvarie/Kulturmiljöutvecklare Tel: 0730 31 58 02

Jonatan Fözö

Byggnadshantverkare Tel: 073-055 96 18

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Linnea Sverkersson

Madeleine Nilsson

Maria Lindeberg

Antikvarie, arkeolog Tel: 070-191 72 93

Maria Öström

Museiassistent Tel: 0730736738

Ola George

Antikvarie, arkeolog, funktionsansvarig uppdrag och kulturmiljö Tel: 070-578 42 31

Sandra Klingberg

Antikvarie kunskapsförmedling och dokumentation Tel: 073-84 17 313

Ann Kristofersson

Anna Zetterlund

Länshemslöjdskonsulent Tel: 070-557 36 86

Anne Braun

Konservator Tel: 072-229 59 41

Annso Grahn

Länshemslöjdskonsulent Tel: 073-024 20 51

Bengt Wittgren

antikvarie, forsknings- och projektkoordinator Tel: 070-698 86 80

Birgitta Bergkvist

Receptionist Tel: 0611-886 00

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-271 23 87

Dan Jonsson

Museiassistent Tel: 073-0564769

Elin Timmerholm

Antikvarie webb och digital förmedling Tel: 070-281 51 77

Emma Andersson

Byggnadsantikvarie Tel: 073-053 89 53

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 073-2748774

Hans-Erik Holmkvist

Jenny Samuelsson

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-889 91 87

Johan Lindström

IT-samordnare - Tjänstledig Tel:

Johan Mörck

Finsnickare, timmerman Tel: 070-317 12 61

Johanna Norberg

Museiassistent Tel: 0730736738

Johanna Ulfsdotter

Antikvarie/Kulturmiljöutvecklare Tel: 0730 31 58 02

Jonas Byström

Antikvarie program och mötesplats Tel: 073-0649840

Jonatan Fözö

Byggnadshantverkare Tel: 073-055 96 18

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Kerstin Ulander

Receptionist, funktionsansvarig för affärsverksamheter Tel: 076-830 04 42

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-072 47 10

Linnea Sverkersson

Louise Sterner

Eventansvarig Tel: 073-9192744

Madeleine Nilsson

Malin Samuelsson

Maria Lindeberg

Antikvarie, arkeolog Tel: 070-191 72 93

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 070-6002622

Maria Öström

Museiassistent Tel: 0730736738

Mona Nilsson

Antikvarie Tel: 073-071 56 93

Ola George

Antikvarie, arkeolog, funktionsansvarig uppdrag och kulturmiljö Tel: 070-578 42 31

Paulin Norgren

Antikvarie, Programsamordnare Tel: 073-275 16 08

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-274 87 75

Robert Axner

Kommunikationsansvarig, Ansvarig PL Fritidsbåtsmuseet Tel: 070-698 43 15

Sandra Klingberg

Antikvarie kunskapsförmedling och dokumentation Tel: 073-84 17 313

Thomas Höglund

Ann Kristofersson

Bengt Wittgren

antikvarie, forsknings- och projektkoordinator Tel: 070-698 86 80

Jenny Samuelsson

Malin Samuelsson

Robert Axner

Kommunikationsansvarig, Ansvarig PL Fritidsbåtsmuseet Tel: 070-698 43 15

Thomas Höglund

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 073-2748774

Johan Mörck

Finsnickare, timmerman Tel: 070-317 12 61

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-072 47 10

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 070-6002622