Ann Kristofersson

Bengt Wittgren

Antikvarie Projekt och forskning Tel: 070-698 86 80

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 073-2748774

Jenny Samuelsson

Kerstin Ulander

Receptionist Tel: 076-830 04 42

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-072 47 10

Malin Samuelsson

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 070-6002622

Robert Axner

Kommunikationsansvarig/Projektledare Fritidsbåtsmuseet Tel: 070-698 43 15

Anna Zetterlund

Hemslöjdskonsulent Tel: 070-557 36 86

Anne Braun

Konservator Tel: 072-229 59 41

Annso Grahn

Länshemslöjdskonsulent Tel: 073-024 20 51

Emma Andersson

Byggnadsantikvarie Tel: 073-053 89 53

Johan Mörck

Snickare/Arbetsledare - Tjänstledig Tel:

Johanna Ulfsdotter

Kulturmiljöutvecklare/Projektledare Tel: 0730-31 58 02

Jonatan Fözö

Byggnadshantverkare Tel: 073-055 96 18

Madeleine Nilsson

Maria Lindeberg

Ola George

Antikvarie/Arkeolog Tel: 070-578 42 31

Thomas Höglund

Tf avdelningschef Kulturmiljö och hantverk Tel: 073-0839871

Birgitta Bergkvist

Receptionist Tel: 0611-886 00

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-271 23 87

Dan Jonsson

Museiassistent/Foto Tel: 073-0564769

Elin Timmerholm

Antikvarie webb och digital förmedling Tel: 070-281 51 77

Hans-Erik Holmkvist

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-889 91 87

Johan Lindström

IT-samordnare Tel:

Jonas Byström

Antikvarie mötesplats och program Tel: 073-0649840

Kajsa Hartig

Avdelningschef Museiupplevelser och samlingar Tel: 072-244 36 02

Linnea Sverkersson

Louise Sterner

Museivärd Tel: 073-9192744

Mona Nilsson

Antikvarie/Utställningar Tel: 073-071 56 93

Paulin Norgren

Antikvarie/Program och friluftsmuseum Tel: 073-275 16 08

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-274 87 75

Sandra Klingberg

Antikvarie dokumentation Tel: 073-84 17 313

Ann Kristofersson

Anna Zetterlund

Hemslöjdskonsulent Tel: 070-557 36 86

Anne Braun

Konservator Tel: 072-229 59 41

Annso Grahn

Länshemslöjdskonsulent Tel: 073-024 20 51

Bengt Wittgren

Antikvarie Projekt och forskning Tel: 070-698 86 80

Birgitta Bergkvist

Receptionist Tel: 0611-886 00

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-271 23 87

Dan Jonsson

Museiassistent/Foto Tel: 073-0564769

Elin Timmerholm

Antikvarie webb och digital förmedling Tel: 070-281 51 77

Emma Andersson

Byggnadsantikvarie Tel: 073-053 89 53

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 073-2748774

Hans-Erik Holmkvist

Jenny Samuelsson

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-889 91 87

Johan Lindström

IT-samordnare Tel:

Johan Mörck

Snickare/Arbetsledare - Tjänstledig Tel:

Johanna Ulfsdotter

Kulturmiljöutvecklare/Projektledare Tel: 0730-31 58 02

Jonas Byström

Antikvarie mötesplats och program Tel: 073-0649840

Jonatan Fözö

Byggnadshantverkare Tel: 073-055 96 18

Kajsa Hartig

Avdelningschef Museiupplevelser och samlingar Tel: 072-244 36 02

Kerstin Ulander

Receptionist Tel: 076-830 04 42

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-072 47 10

Linnea Sverkersson

Louise Sterner

Museivärd Tel: 073-9192744

Madeleine Nilsson

Malin Samuelsson

Maria Lindeberg

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 070-6002622

Mona Nilsson

Antikvarie/Utställningar Tel: 073-071 56 93

Ola George

Antikvarie/Arkeolog Tel: 070-578 42 31

Paulin Norgren

Antikvarie/Program och friluftsmuseum Tel: 073-275 16 08

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-274 87 75

Robert Axner

Kommunikationsansvarig/Projektledare Fritidsbåtsmuseet Tel: 070-698 43 15

Sandra Klingberg

Antikvarie dokumentation Tel: 073-84 17 313

Thomas Höglund

Tf avdelningschef Kulturmiljö och hantverk Tel: 073-0839871