Arkeologi

Arkeologerna på Västernorrlands museum arbetar med länets kulturmiljöer och fornlämningar. Vi strävar efter att bevara och dokumentera spår av samhällen och människors verksamheter under omkring 10 000 år.

Vi kan inom ramen för samhällsuppdraget bistå med rådgivning, remisser och samrådshandlingar. Mer om vårt uppdrag kan du läsa under Uppdragsarkeologi.

Fältsäsongen sträcker sig vanligtvis från maj till november och vi försöker att kontinuerligt lägga ut information om vad vi jobbar med för tillfället. Det kan du läsa om under Aktuella projekt och nyheter.

Vi jobbar på att göra våra rapporter tillgängliga på hemsidan. Under Arkeologiska rapporter finns samtliga rapporter från 2017 och framåt. Tidigare år fylls på efter hand.


Västernorrlands museum har under flera år i samarbete med Hola folkhögskola arrangerat arkeologikurser för allmänheten, bland annat på den medeltida fogdeborgen Styresholm. Läs mer på Arkeologikurser.

De arkeologiska samlingarna på Västernorrlands museum innehåller fynd med en spännvidd från äldsta stenålder till historisk tid.

Läs mer om och sök i museisamlingarna >>

Har du en fråga om arkeologi är du varmt välkommen att ställa den till oss. Du hittar kontaktuppgifter nedan.


Kontakta oss

Madeleine Nilsson
Arkeolog, funktionsansvarig Arkeologi
Tel: 073-807 36 13
E-post: madeleine.nilsson@vnmuseum.se

Maria Lindeberg
Arkeolog
Tel: 070-191 72 93
E-post: maria.lindeberg@vnmuseum.se

Ida Lundberg
Arkeolog och arkeobotaniker
Tel: 076-126 05 28
E-post: ida.lundberg@vnmuseum.se