Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.vnmuseum.se

Västernorrlands museum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.vnmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Vi är medvetna om att vissa delar av innehållet på webbplatsen inte är tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.vnmuseum.se som inte är tillgängligt för dig, till exempel PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller annat, kan du kontakta oss genom att:

  • skicka e-post till hej@vnmuseum.se
  • ringa 0611-886 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det är viktig information som hjälper oss i vårt tillgänglighetsarbete.

Kontakta tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Västernorrlands museums webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta museet via e-post på hej@vnmuseum.se.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Direktsändningar saknar textning

Videoinspelningar som direktsänts i Västernorrlands museums sociala kanaler (facebook, youtube och instagram) saknar textning och är därmed inte tillgängliga för användare som inte kan uppfatta eller har svårt att förstå ljud. Detta gäller även vissa direktsändningar som varit publicerade i mer än 14 dagar.

Syntolkningar av videoinspelningar

På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har Västernorrlands museum inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.

Tillgängliga PDF-filer

Vissa av de arkeologiska rapporter som publicerats uppfyller ej alla krav på tillgängliga dokument enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Åtgärder: Västernorrlands museum åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

Tillsammans med upphandlad webbleverantör Innocode har Västernorrlands museum gjort en självskattning (intern testning) av www.vnmuseum.se utifrån de checklistor som tillhandahålls av DIGG.

Senaste bedömningen gjordes i december 2021.

 

Webbplatsen publicerades den 21 september 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-02-15.


Kontakt

E-post: hej@vnmuseum.se

Telefon: 0611-886 00