Reception och butik

I Länsmuseets entré hittar du museibutiken samt reception. Köp med dig något unikt från vår museibutik där du bland annat hittar hållbara produkter och hantverk från länet. 

Varmt välkommen!