Byggnadsvård & kulturmiljö

Här får du information om vad museets byggnadsantikvarier arbetar med. De ger bland annat råd när byggnader av olika slag ska rustas upp. Allt från förändringar i samband med stadsplanering till stockbyte i timrade lador eller restaurering av villor och hyreshus från 1950-talet.

Är du intresserad och vill veta mer om arbetet med byggnadsvård och kulturmiljö på Murberget friluftsmuseum? Läs mer här >>


Byggnadsvård och kulturmiljö i kommunal planering

Vi erbjuder rådgivning och stöd till kommunernas bygglovsavdelningar, kulturverksamhet eller planenheter.  Vi erbjuder också särskild kulturmiljöutbildning för politiker och tjänstemän. Vi tar också emot remisser gällande kulturhistorisk värdefull bebyggelse och detaljplaner. Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, klicka här. Kontakta oss för tidsbokning.


Rådgivning för privatpersoner och föreningar

Vi hjälper till med praktiska råd via mail när du ska restaurera din fastighet. Vi kan ge råd om vilka material och färger som är lämpliga samt ge tips om var du kan köpa gamla byggnadsdetaljer som lås och beslag. Planerar du ändra inredning och planlösning kan vi också hjälpa till. Vi förmedlar även kontakt till lämpliga hantverkare. Vi gör besiktningar på plats på uppdrag.


Uppdragsverksamhet

Länsmuseets byggnadsantikvarier arbetar med vård och dokumentation av länets byggda kulturmiljöer.

  • Vi erbjuder antikvariska besiktningar och tar uppdrag som antikvarisk sakkunnig enligt kulturvärden i kommunala bygglovsprocesser. Läs mer på Uppdragsverksamhet byggnadsvård.

Bidrag

Om huset är av särskilt stort intresse kan du söka bidrag hos länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet. Du kan endast få bidrag till en del av kostnaden för upprustningen av en särskilt värdefull byggnad. Vi kan hjälpa till med att göra ansökningar. Läs mer på länsstyrelsen hemsida.

Till Länsstyrelsen Västernorrland- Bidrag till kulturhistoriska miljöer >>


Kontakt

Johanna Ulfsdotter
Antikvarie/projektledare kulturmiljö
073-031 58 02
johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se