Byggnadsvård & kulturmiljö

Här får du information om vad museets byggnadsantikvarier arbetar med. De ger bland annat råd när byggnader av olika slag ska rustas upp. Allt från förändringar i samband med stadsplanering till stockbyte i timrade lador eller restaurering av villor och hyreshus från 1950-talet.

Är du intresserad och vill veta mer om arbetet med byggnadsvård och kulturmiljö på Murberget friluftsmuseum? Läs mer här >>


Byggnadsvård och kulturmiljö i kommunal planering

Vi erbjuder rådgivning och stöd till kommunernas bygglovsavdelningar, kulturverksamhet eller planenheter.  Vi erbjuder också särskild kulturmiljöutbildning för politiker och tjänstemän. Vi tar också emot remisser gällande kulturhistorisk värdefull bebyggelse och detaljplaner. Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, klicka här. Kontakta oss för tidsbokning.


Rådgivning för privatpersoner och föreningar

Museet erbjuder också byggnadsvårdsrådgivning för privatpersoner och föreningar. Rådgivningen riktar sig främst till dig som har ett äldre hus. Kanske har du har ett ödehus, fritidshus eller ärvt en fastighet och vill arbeta med varsamma och hållbara metoder och material. Vi ger råd kring energieffektivisering i gamla hus, varsamt underhåll och gör en bedömning av kulturhistoriska värden.  

Pris: 3500 kr inklusive moms. I summan ingår platsbesök, rådgivning och skriftlig rapport. 

Medelpad:
Johanna Ulfsdotter
johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se
073-031 58 02

Ångermanland:
Sanna Berglund
sanna.berglund@vnmuseum.se
076-118 91 48


Uppdragsverksamhet

Länsmuseets byggnadsantikvarier arbetar med vård och dokumentation av länets byggda kulturmiljöer.

  • Vi erbjuder antikvariska besiktningar och tar uppdrag som antikvarisk sakkunnig enligt kulturvärden i kommunala bygglovsprocesser. Läs mer på Uppdragsverksamhet byggnadsvård.

Bidrag

Om byggnaden är skyddad, eller har mycket stora värden kan du söka bidrag hos länsstyrelsen.Du kan endast få bidrag till en del av kostnaden för upprustningen av en särskilt värdefull byggnad. Vi kan hjälpa till med att göra ansökningar. Läs mer på länsstyrelsen hemsida.

Till Länsstyrelsen Västernorrland- Bidrag till kulturhistoriska miljöer >>


Kontakt

Cajsa Lindegren
Avdelningschef Kulturmiljö, hantverk & friluftsmuseum
073-821 22 60 / e-post

Emma Heissenberger
Byggnadsantikvarie
073-053 89 53 / e-post

Johanna Ulfsdotter
Antikvarie/projektledare kulturmiljö
073-031 58 02 / e-post

Sanna Berglund 
Byggnadsantikvarie
076-118 91 48 / e-post