Byggnadsvård

Här får du information om vad museets byggnadsantikvarier arbetar med. De ger bland annat råd när byggnader av olika slag ska rustas upp. Allt från kyrkor och timrade lador till villor och hyreshus från 1950-talet.

Rådgivning

Vi hjälper till med praktiska råd när du ska renovera fönster, måla om, isolera väggar eller se över taket. Vi kan ge råd om vilka material och färger som är lämpliga samt ge tips om var du kan köpa gamla byggnadsdetaljer som lås och beslag. Planerar du ändra inredning och planlösning kan vi också hjälpa till. Vi förmedlar även kontakt till lämpliga hantverkare. Vi gör besiktningar åt privatpersoner gratis.

Uppdragsverksamhet

Länsmuseets byggnadsantikvarier arbetar med vård och dokumentation av länets byggda kulturmiljöer. Det kan gälla en timrad loge, ett stenhus i staden, en järnvägsstation eller industribebyggelse. Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser, är liksom byggnadsminnen, skyddade enligt kulturminneslagen. Restaureringar och ombyggnader av lagskyddade byggnader kräver tillstånd av länsstyrelsen och är ofta villkorade med antikvarisk medverkan.

Bidrag

Om huset är av särskilt stort intresse kan du söka bidrag hos länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet. Du kan endast få bidrag till en del av kostnaden för upprustningen av en särskilt värdefull byggnad. Vi kan hjälpa till med att göra ansökningar.

 

Kontaktperson:

Johanna Ulfsdotter
antikvarie/projektledare kulturmiljö
073-031 58 02
johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se