Bruksområdet

I och med att skogen hade börjat ta slut i Bergslagen under 1600-talet kom järnbruken att etableras i Västernorrland. Bruken var helt beroende av träkol och kolet kunde inte fraktas mer än några mil utan att skaka sönder. Det var då enklare att frakta järnmalmen från Utö gruvor till nyanlagda järnbruk i Västernorrland. Transporterna skedde med båtfrakt. De första järnbruken som anlades i Västernorrland var Galtström i Njurunda och Graninge i Ångermanland, båda anlagda 1673. Andra järnbruk i länet var Bollstabruk, Björkå, Forsse, Gideå, Graninge, Gålsjö, Sollefteå, Lögdö, Lagfors, Sulå och Utansjö.  Åvike bruk i Hässjö började anläggas 1685 av häradshövding Eric Teet, och fick sina privilegier 1686. Med järnbruken kom den första stora industrialiseringen till länet. Med herrgårdarna spreds också en övreståndskultur.

På bruksområdet på Murberget friluftsmuseum finns tre byggnader: Åvike bruks herrgård med sina två flyglar, Åvike lusthus och paviljongen.

Ett vitt hus med svart tegeltak. På fasaden tolv fönster med spröjs. Ett par gula pardörrar.