Press

18 juni 2024

Kulturarvsresan – Upplev historien med din mobil

Nu släpper Västernorrlands museum en ny mediaguide, Kulturarvsresan, med fem teman om medeltiden fram till stormaktstiden i Ångermanland. Besökare och boende i Höga Kusten får digitalt förstärkta kulturarvsupplevelser på ett trettiotal platser inför sommaren 2024.

”Nystanet rörde sig sömnigt från sida till sida, med bläckfiskliknande spröt som nu vuxit sig så pass stora att de nuddade glaset. Det skulle förr eller senare komma att krossas av bjärans kraft.” ur mediaguiden Myter och sägner, text Bakom glas av Elin Holmberg.  

Pressmeddelande Kulturarvsresan 2040618

Pressbilder – Kulturarvsresan 2024

 

 

4 juni 2024

Ny utställning: Atti Johansson – Mekanisk/Organisk

Atti Johansson – Mekanisk/Organisk

Västernorrlands museum

15/6–1/9

I sommar visar Västernorrlands museum Atti Johanssons konstnärskap som kritiskt undersökte både miljöförstöring och den nya datatekniken. I ljuset av klimatkrisen och den digitala revolution vi lever i, är Attis konst mer relevant än någonsin.

Atti Johansson (1917–2003) växte upp i Kiruna men levde större delen av sitt liv i Sollefteå. Hon hade ett starkt miljöengagemang som hon gav uttryck åt både i det privata och i konsten. Under 1960-talets andra hälft arbetade Atti med en serie assemblage kallad Mekanisk/Organisk i vilken hon kritiskt undersökte den nya datatekniken. Serien låg till grund för flera offentliga verk, bland annat en tio meter lång väggutsmyckning med titeln Vårt medvetande ligger långt efter teknikens framsteg (1971–1973) på Gudlav Bilderskolan i Sollefteå.

”Atti Johansson var en föregångare i samhällsdebatten på många plan. Redan på 1960 och 70talet arbetade hon med frågor som skillnaden mellan mänsklig och artificiell intelligens och hur de olika systemen och förmågorna värderas i relation till ekonomisk lönsamhet. Attis vänner och familj vittnar om en oerhört beläst och intelligent kvinna med hela världen som sin horisont. I allt hon gör kommenterar och undersöker hon sin samtid, grundligt och med stor integritet. Den nya datatekniken studerar hon noggrant, intervjuar ingenjörer vid IBM i Stockholm och Köpenhamn, lär sig tyda tekniska ritningar och hålkort. När hon sedan engagerar sig i miljön med särskilt fokus på skogen tar hon reda på allt hon kan om Hormoslyr, dioxiner och alternativa metoder för hållbart skogsbruk”, berättar utställningens curator Karolina Aastrup.

Den senaste större utställningen med Atti var på Sundsvalls museum 2005, så det är mycket glädjande att få presentera hennes konstnärskap från åren 1960–1994 på länsmuseet. Det monumentala verket Vårt medvetande ligger långt efter teknikens framsteg har efter nästan 50 år i skolmiljö i Sollefteå tagits om hand av museets konservatorer för att bättre bevaras för framtiden, en insats som känns särskilt viktig då många kommuner saknar medel för att ta hand om offentliga verk på ett bra sätt.

Pressbilder

Ladda ner pressbilder.

Se bildmapp för bildtexter och credits.

Kontakt

Karolina Aastrup, curator, Västernorrlands museum.

E-mail: lina.aastrup@vnmuseum.se

Tel: 0761 – 32 49 19

 

24 maj 2024

Invigning av basutställningen Nycklar till vår tid

Nu avslutas fyra års arbete med museets basutställningar som berättar om forntiden till idag. Med den tredje delen om 1700-talet till idag, blir serien av basutställningar komplett. Nycklar till vår tid bygger på aktuell forskning, museets omfattande samlingar av föremål, fotografier och arkivmaterial, men också länsbornas svar på den enkät som skickades ut i november 2022 om vad man önskar ska finnas med i utställningen. Så långt det varit möjligt har museet följt enkätsvaren som efterlyst personliga berättelser, vardagsliv, folkrörelsernas framväxt, sågverksindustrin och mycket annat.

Nycklar till vår tid_pressrelease_240524

Pressbilder Nycklar till vår tid (zip-fil ca 11 Mb)

 

15 november 2023

Välkommen extrasatsning till Västernorrlands museum! 

Välkommen extrasatsning till Västernorrlands museum

 

8 november 2023
Kulturaktörer från Finland och Sverige möts på Västernorrlands museum

Kulturaktörer från Finland och Sverige möts på Västernorrlands museum

 

20 september 2023
Portaler till vardagens magi

Pressmeddelande Portaler till vardagens magi

20 september 2023
Nu öppnar vi Boxen

Pressmeddelande Boxen på Västernorrlands museum

10 juni 2023
Ny utställning, ”Näver – det beresta materialet”

Pressmeddelande Näver – Det beresta materialet