Uppdragsarkeologi

Här kan du läsa mer om uppdragsverksamheten inom arkeologi på Västernorrlands museum.

Museets arkeologer arbetar med länets kulturmiljöer, kulturlandskap och fornlämningar. De strävar efter att bevara och dokumentera spår av samhällen och människors verksamheter under 9000 år. Arkeologerna arbetar med gravplatser, boplatser, hällristningar, runstenar, kåtatomter, gruvor, skeppsvrak, avrättningsplatser eller rester av industriell verksamhet.

Fornlämningarna är alla skyddade enligt kulturminneslagen. Den innebär bland annat att ingen utan tillstånd får göra stora ingrepp i landskapet. Till exempel ett vägbygge eller annat stort byggnadsprojekt. Arkeologerna på Västernorrlands museum utför utredningar, inventeringar och arkeologiska undersökningar inför sådana genomgripande förändringar.

Uppdragsgivare är Länsstyrelsen, skogsvårdsstyrelsen, Vägverket, Härnösands stift, kommuner, företag och institutioner som behöver expertråd i ämnet.

Vi erbjuder:

 • Arkeologiska undersökningar
 • Schaktkontroller
 • Besiktningar
 • Utredningar
 • Inventeringar
 • Utmarkering av fornlämningar
 • Kartering av kulturmiljöer och fornlämningar
 • Upprättande av skötselplaner för fornlämningar
 • Byråinventeringar
 • Framtagning av kulturmiljöprogram
 • Rådgivning
 • Remisser och samrådshandlingar
 • Föredrag och kurser