Kyrkvallen

Sockenkyrkan blev den nya samlingspunkten efter religionsskiftet till kristendom. Kyrkan lades ofta i socknens centrum där förfädernas gravhögar och tingsplatser redan fanns. På Ångermanälvens norra sida ligger medeltidskyrkorna lika tätt som i Mälardalen. Ofta byggdes en träkyrka allra först, vilken ersattes av en stenkyrka under 1200-talet. Kyrkorna var de allra första stenbyggnaderna. Med kyrkan kom också många trädgårdsväxter och en annan administration. Fram till reformationen 1528 var Sverige katolskt.