Kyrkvallen

Sockenkyrkan blev den nya samlingspunkten efter religionsskiftet till kristendom. Kyrkan lades ofta i socknens centrum där förfädernas gravhögar och tingsplatser redan fanns. På Ångermanälvens norra sida ligger medeltidskyrkorna lika tätt som i Mälardalen. Ofta byggdes en träkyrka allra först, vilken ersattes av en stenkyrka under 1200-talet. Kyrkorna var de allra första stenbyggnaderna. Med kyrkan kom också många trädgårdsväxter och en annan administration. Fram till reformationen 1528 var Sverige katolskt.

Kyrkstaden från Anundsjö

Anundsjö var en vidsträckt socken och avståndet till sockenkyrkan var långt för avlägset belägna byar. Här, så som på många andra platser i Norrland, var man därför vid de stora kyrkhelgerna beroende av kyrkstugor för övernattning och av stall för hästarna på Kyrkvallen. Här fanns tidigare 32 kyrkstugor och stall längs två gator. På kyrkvallen hade man ting, här sammanträdde sockenmännen och här låg fattigstugan. Här fanns Kyrkkrogen med reglerad försäljning av brännvin. Här träffade man folk och här dansade man.

Alla kyrkstugorna revs 1918, men några flyttades till friluftsmuseet året innan och är de enda som bevarats.

På kyrkvallen finns Kyrkkrogen, Kyrkstallar, Murbergskyrkan, Klockstapeln och Prästgården.