Det har skett en rejäl uppfräschning av nedervåningen på Wulkanska huset. Syftet var att inom ett pågående KKN (Kulturella och kreativa näringar) projekt skapa yta som fungerar för olika verksamheter. Återbruk, hållbarhet och tillgänglighet har varit nyckelord under projektet. Här berättar vi lite mer om arbetet som gjordes under 2022.

Huset användes sedan 1990-talet som kontor och inrymde även personalmatsal. Nedervåningen hade borstade strukturtapeter i mustiga färger och ett gediget kök i den typiska lantliga stilen som var modern vid tiden. Genom renoveringen ville vi komma närmare husets själ som det handelshus det är. För att åstadkomma det sökte vi oss till byggnadens rika arkivmaterial för inspiration.
Varje rum speglar nu en del av husets historia. Tapetrester och fotografier har fått inspirera och bidragit till att flera olika inredningsepoker nu finns representerade. Ett rum har till exempel inredning i jugendstil medan ett annat visar prakten från en matsal i nyrenässansstil! Mer om rummens olika inredningsstilar finns att läsa längre ner på sidan.

Wulkanska huset uppfördes i slutet av 1700-talet och stod klart 1801. Det stod då på Köpmangatan i Härnösand alldeles nära torget så läget för handel var optimalt. Kring sekelskiftet 1900 hade byggnaden tre dörrar mot gatan som alla ledde in i olika butiker. Det var kring denna tid som Sven Wulkan övertog byggnaden och det är han som genom sin, i staden välkända, leksaksbutik gett byggnaden dess nuvarande namn.

När byggnaden flyttades till Murberget på 1970-talet fanns bara två av de tre dörrarna kvar och när man rustade huset på museet togs ytterligare en dörr bort. För att återskapa känslan av handelshus och skapa ett smidigt flöde genom huset samt ändamålsenliga lokaler för flera verksamheter valde vi att återskapa den dörr som fanns kvar när byggnaden kom till museet.

Du som besöker Wulkanska huset ser att traditionella material och metoder är ledord i våra renoveringar och vi försöker alltid i största möjliga mån använda hållbara och klimatvänliga material. I Wulkanska huset har vi jobbat med limfärg, linoljefärg och äggoljetempera för tak, väggar och snickerier. På golven har vi genomgående valt linoleum, klinker och såpskurning. Det vill säga väl beprövade material som vi vet är snälla mot vår jord.

Vi valde att skala bort lite av 1970 och 90-talet och plocka fram några originalytor, två originaltak som var limfärgsmålade, ett pärlsponttak som sannolikt härstammar från en renovering på 1920-talet och ett trägolv som kan vara original har fått se dagens ljus igen. I övrigt har vi hållit oss till devisen som alltid präglat byggnadsvården, nämligen att göra så lite som möjligt. Det är nämligen nästan alltid det bästa valet ur klimatsynpunkt. Flera gipstak och alla gipsade väggar har till exempel fått vara kvar, de fyller ju sin funktion! Även den lilla 1990-talspärlan till kök har fått vara kvar och bara fräschats upp genom att fönsternischer målats om, en ny linoleummatta lagts in och en ny tapet satts upp.

Återbruk är också ett av våra ledord och det har vi inte bara tillämpat genom att behålla det fullt fungerande köket, även panelerna som pryder det stora rummets väggar är återbruk. Panelerna tillhörde en gång konsul Ramström och satt i hans bostad på Brunnshusgatan i Härnösand. När huset revs skänktes en del av inredningen till museet och nu kan vi åter njuta av det utsökta snickeriet som enligt en notering på baksidan från början härstammar från Danmark.

Vid renoveringen har vi strävat efter att uppnå så god tillgänglighet i byggnaden som möjligt. Byggnaden har kompletterats med en ramp som ger tillgång till båda entréerna, automatiska dörröppnare och godkänd tillgänglighetsanpassad toalett med automatisk dörröppnare och larm.