Bengt Lindström ur samlingarna 

År 2006 donerade Michèle och Bengt Lindströms stiftelse för modern konst sin samling till Västernorrlands museum. Samlingen omfattas till största delen av Lindströms grafiska produktion, och det är den vi vill lyfta fram genom olika tematiska urval under 2023 och 2024.  

Först ut är De fyra elementen: Jorden, Luften, Elden, Vattnet (1998) – en serie verk som har framställts med hjälp av aquagravyr. Tekniken utvecklades specifikt för Lindström av grafikern Bernard Pras i Paris. Den djupa reliefen är möjlig genom att motivet trycks på våt pappersmassa. Med en avgjuten form, en så kallad matris, kopieras Lindströms kraftiga penseldrag och tjocka färglager över till pappret.  

Bredvid verken visas filmen Lindström – En jävel på färg och form av Dag Jonzon och Hans Östbom.  Filmen är knappt en timme lång och startar varje hel timme. 

Skulpturen i montern kallas Springaren (1992) och är en utveckling av ett av Lindströms mest kända verk Tors hammare (1980/1992) som finns utställd som ett offentligt verk i Östersund. Exemplaret här är den enda i sitt slag och användes för att göra en av pjäserna till ett schackbräde signerat Lindström som skapades av vännen och samlaren Curt Aspelin 1994-95. 

Om konstnären 

Bengt Lindström föddes 1925 i Storsjö Kapell, Härjedalen och dog 2008 i Sundsvall. Han var bildkonstnär och utbildade sig på Konstfack och Isaac Grünewalds målarskola i Stockholm. Lindström fortsatte sina konststudier i Köpenhamn och på Art Institute of Chicago. Efter andra världskriget, antogs han vid André Lhote och Fernand Légers målarskolor i Paris.  

Genom sitt intresse för färgens inneboende kraft kom han under 1950-talet i kontakt med den tyska expressionismen och med COBRA-gruppen. Lindström gjorde ett flertal monumentala offentliga arbeten som till exempel Asagudarna på fasaden till Åbyverket i Örebro och skulpturen Y:et som invigdes 1995 utanför Timrå.  

Bengt Lindström finns representerad i olika permanenta samlingar i mer än 38 museer runt om i världen, bland annat, Moderna Museet i Stockholm, Centre Georges Pompidou i Frankrike, Louisiana i Danmark och Tate Britain i Storbritannien.