Anläggningar i länet

På flera andra platser i länet finns byggnader och anläggningar som museet ansvarar för. Ulvö kapell, Gammelgården i Myckelgensjö, Stortallen, EW-stugan samt Härbret på Norra Kyrkogatan i Härnösand.

Gammelgården i Myckelgensjö

Gammelgården ligger mycket naturskönt med en vidsträckt utsikt över Myckelgensjösjön. Den är unik med alla bevarade byggnader, ca 30 timrade hus med olika funktioner. Gården ligger på ursprunglig plats och de många nyttobyggnaderna ger gården en ålderdomlig karaktär och speglar norrländskt jordbruk under självhushållets tid.

Läs mer

Ulvö kapell

Ulvö kapell på Ulvön är Ångermanlands äldsta bevarade träbyggnad. Kapellet byggdes 1622 av Gävlefiskarna, som hade kungligt privilegium att fiska längs Norrlandskusten. Byggnaden låg från början i Kapellviken, strax öster om Ulvöhamn. I början av 1700-talet flyttades kapellet till den här platsen.

Läs mer

EW-stugan

I en skogsdunge helt nära E4 i Skulnäs ligger en oansenlig, faluröd liten stuga. EW-stugan Arbetslösas hem eller luffarhotellet byggdes 1931 på initiativ av Erik och Hedvig Westman. Där kunde de erbjuda gratis logi till kringvandrade arbetslösa. Miljön med järnspis, udda porslin och väggar tapetserade med filmaffischer är sliten men i stort sett oförändrad.

Läs mer

Stortallen

Stortallen, som ägs av museet, kan beskådas på Sandmon, på vänster sida av Solumsvägen i Härnösand. Här låg tidigare Stenhammars herrgård. På 1940-talet blev dåvarande landsantikvarien Bo Hellman uppvaktad av några personer som ville att museet skulle vårda tallen och se till att den bevarades

Läs mer

Ett flygfoto över Styresholm.

Styresholm

Den medeltida fogdeborgen Styresholm är belägen intill Ångermanälven i Prästmon, Torsåker. Borgen uppfördes troligtvis av vitalianerna i slutet av 1300-talet. Det första skriftliga omnämnandet dateras till 1398 då borgen överlämnades till drottning Margareta. Folksägner berättar om att Styresholm stormades under Engelbrektsupproret och även om detta inte kunnat beläggas säkert påträffas kontinuerligt tecken på stridigheter vid arkeologiska undersökningar av borgen.

Läs mer