Basutställningar

Under 2021 till 2023 pågår ett arbete med att revidera och utveckla museets basutställningar. de kommer bitvis att vara stängda under denna period.

Museet basutställningar handlar om Västernorrland historia, från forntiden fram till 1900-talet. Varje del har ett eget rum och inget rum är det andra likt. Föremålen i utställningarna är valda utifrån föremål och det källmaterial som finns att studera och som forskare använder. Det är glest med texter i utställningarna, men rikt på uttryck och föremål.

I rummet om forntiden möter du en gestaltning av glest befolkade områden, mycket rymd  och tankevärldens pendling mellan de olika världarna. I rummet för medeltiden  finns nya träkonstruktioner och en stramare uppdelning av världen mellan kyrkan och kungamakten. Den moderna tiden karakteriseras av ett tätare formspråk, ny teknik och en växande materiell kultur.

I varje rum representeras olika typer av arkiv: I förhistorien jordens arkiv, i medeltiden dokumenten i arkiven och de muntliga berättelserna, och i moderna tider bild- och ljudarkiv.

Vattenvägarna har varit viktiga under alla årtusenden och båten finns med i varje rum. Vårt mål har varit att besökaren ska kunna känna att det går att delta i en dialog med utställningen, föremålen och texterna. Men också att det går att tolka utställningen utifrån den egna fantasin och kreativiteten.

Senaste tillskottet till museets basutställningar är Händers verk

Läs mer om basutställningarna

Forntidsresan – Nio tusen år av människors spår

Syn för sägen  Stängd för ombyggnad, öppnar på nytt 26/11 2022.

Moderna tider  Stänger för ombyggnad den 5/9 2022.

Händers verk

 

Visningar:

Museet har för närvarande begränsade möjligheter att hålla visningar i basutställningarna. Om du är intresserad av en visning av basutställningarna, kontakta museets reception på tel. 0611-886 00 eller maila museet på hej@vnmuseum.se.