Aktuell forskning & undersökningar

Forskning är viktig i museiverksamhet. Med det avser vi att på ett vetenskapligt gångbart sätt skaffa nya svar och kunskap på olika frågor. Utforskandet är grunden för vad museerna berättar. Kulturarvet är utgångspunkten för det man berättar. Och kulturarvet är inte några neutrala tidlösa ting ur det förgångna, utan det man i varje tidsperiod vill värna om och lyfta fram. Denna syn på kulturarvet är inte självklar, det finns många som tvärtom tycker att kulturarvet är något som alla omfamnar och kan förstås av vem som helst. Vårt sätt att se är att det förflutna och ting från det förgångna kan uppfattas på många sätt av olika personer och grupper. Det är därför länsmuseets uppgift att förnya tolkningarna och förklaringarna så att de kan sättas in i varje samtid.

Pågående forskning

För närvarande bedriver vi forskningsprojekt på flera platser i länet. Framför allt sker det i form av undersökningar där vi gräver ut fornlämningsområden.

  • Vi utforskar och dokumenterar vår samtid i form av intervjuer, filminspelningar och insamling av föremål.
  • Tillsammans med sju andra museer och universiteten i norra halvan av Sverige bygger vi från 2018 upp ett samarbete och en plattform kring ny kunskap och forskning vid museerna. Se vidare under Pågående projekt

Museets rapporter och uppsatser

Här kan du söka och ladda ner rapporter över dokumentationer som utförts i Västernorrland.
Det är rapporter över arkeologiska undersökningar, byggnadsinventeringar, etnologiska dokumentationer, samtidsdokumentation med mera. Några rapporter har publicerats men flertalet finns i museets arkiv. Andra institutioners rapporter finns också i databasen, till exempel från universitet och Riksantikvarieämbetet.