Björkå AB Fornminnesfond

Kulturhistoriska föreningen Murberget, numer stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, förvaltar sedan 1951 en fond för vetenskaplig undersökning och vård av Ångermanlands landsbygds fornlämningar. 1954 kom ett förtydligande om att fondens avkastning även kunde användas för vård och undersökning av byggnadsminnesmärken och värdefulla byggnader. Fonden ombildades och är sedan 1990-talet stiftelsen Björkå AB fornminnesfond.