Stortallen

Stortallen, som ägs av museet, kan beskådas på Sandmon, på vänster sida av Solumsvägen i Härnösand. Här låg tidigare Stenhammars herrgård. På 1940-talet blev dåvarande landsantikvarien Bo Hellman uppvaktad av några personer som ville att museet skulle vårda tallen och se till att den bevarades.

Tallen har uppmärksammats många gånger och överlevt såväl sandtäkter som kalavverkningar. Det finns uppgifter om att Stenhammars herrgård fanns med som ett alternativ när uppbyggnaden av ett friluftsmuseum planerades.

I Åvike herrgård på Murberget finns vackra väggmålningar från bland annat Stenhammars herrgård.