Kunskapslandet

Upptäck historien och lär dig mer


Rysshärjningarna 1721

2021 är det 300 år sedan de så kallade rysshärjningarna längst norrlandskusten. Flera hundra gårdar brändes och många flydde från byarna till fäbodar och skogar. När de återvände hem fanns knappt något kvar. Krigshandlingarna pågick under åren 1719-1721. De var en del i ett omfattande politiskt krig mellan Sverige och Ryssland, men även andra länder kring Östersjön. Det långa kriget kallas för Det stora nordiska kriget och hade pågått i ungefär hundra år. För att få ett slut på kriget försökte den ryske tsaren tvinga fram ett fredsavtal mellan Sverige och Ryssland, något som de svenska makthavarna inte gick med på.

Läs mer om de ryska härjningarna, om flykt och att återvända till nedbrända gårdar och städer.

Arbetar du inom skolan och söker lärarhandledning?

För skolan >>