Samlingar

Om samlingarna

Samlingarna är grunden för den museala verksamheten och består bland annat av föremål och arkeologiska fynd, fotografier, böcker, arkivmaterial, digitala filer, filmer och ljudband. Samlingarna har tillkommit under tiden 1880 och framåt. De speglar skilda insamlings- och förvaltningsideal. Fokus har från början legat på landskapen Ångermanland och Medelpad. Även övre Norrland fanns med i bilden och genom sjöfartssamlingar och resenärers samlingar speglas även europeiska och utomeuropeiska kulturer. Samlingarna är med andra ord stora och unika; samiska samlingar, folkminnessamlingar, musiksamlingar, berättar- och dialektsamlingar, vapensamlingar, raritetssamlingar från 1400-talet och framåt. Det senaste decenniet präglas av två stora donationer av konst av Bengt Lindström och Arne Jones.

I menyn till höger beskrivs olika delar av museets samlingar. Om du vill söka i databasen med föremål, fotografer, uppteckningar med mera: Gå till knappen ”Sök i samlingarna” eller öppna sidan via huvudmenyn (till höger). Där söker du bland drygt 200 000 objekt. Avgränsa sökningen till exempel med att välja objekt från en viss kommun eller socken och genom att välja en viss typ av objekt. Du kan även skriva ett sökord i rutan ”SÖK I SAMLINGAR” med benämning på ett föremål, till exempel ”yxa”.

Insamling

Museet samlar kontinuerligt in såväl föremål som fotografier och dokument. En viktigt del är idag också att samla digitalt skapat kulturarv, som till exempel de vardagsbilder vi tar med våra mobiltelefoner.

Mitt Västernorrland

Bidra med dina samtidsbilder till www.mittvasternorrland.se och bli en del av museets fotosamlingar.

Minnen

Berätta om en dag i Västernorrland på Minnen.se. 

 

Läs mer om museets arbete med insamling. 

 

Bildbeställningar

Det går inte att beställa högupplösta bilder till exempelvis trycksaker under 2021 på grund av övergång till nytt samlingssystem.