Samlingar

Om samlingarna

Samlingarna är grunden för den museala verksamheten och består bland annat av föremål och arkeologiska fynd, fotografier, böcker, arkivmaterial, digitala filer, filmer och ljudband. Samlingarna har tillkommit under tiden 1880 och framåt. De speglar skilda insamlings- och förvaltningsideal. Fokus har från början legat på landskapen Ångermanland och Medelpad. Även övre Norrland fanns med i bilden och genom sjöfartssamlingar och resenärers samlingar speglas även europeiska och utomeuropeiska kulturer. Samlingarna är med andra ord stora och unika; samiska samlingar, folkminnessamlingar, musiksamlingar, berättar- och dialektsamlingar, vapensamlingar, raritetssamlingar från 1400-talet och framåt. Det senaste decenniet präglas av två stora donationer av konst av Bengt Lindström och Arne Jones.

Sök i samlingarna på Digitalt museum

Från och med 18 oktober 2021 finns vi på Digitalt museum. Där kan du söka på museets stora samlingar.

Till Digitalt museum >>

För tillfället är endast en mycket liten del av de 50 000 föremål och 1 miljon fotografier som finns i museisamlingarna, publicerade och sökbara. Att tillgängliggöra museisamlingarna är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta under flera år framåt.

På grund av detta  rekommenderar vi dig att även söka på museets gamla hemsida: http://old.murberget.se.


Insamling

Museet samlar kontinuerligt in såväl föremål som fotografier och dokument. En viktigt del är idag också att samla digitalt skapat kulturarv, som till exempel de vardagsbilder vi tar med våra mobiltelefoner.

Mitt Västernorrland

Bidra med dina samtidsbilder till www.mittvasternorrland.se och bli en del av museets fotosamlingar.

Minnen

Berätta om en dag i Västernorrland på Minnen.se. 

Läs mer om museets arbete med insamling >> 


Bildbeställningar

Det går inte att beställa högupplösta bilder till exempelvis trycksaker under 2021 på grund av övergång till nytt samlingssystem.