Samlingar

Samlingarna är grunden för den museala verksamheten. Samlingar består bland annat av föremål och fynd, fotografier, böcker, arkivmaterial, digitala filer, filmer och ljudband. De vill vi bevara, visa och tolka på många sätt.

Samlingarna har tillkommit under tiden 1880 och framåt. De speglar skilda insamlings- och förvaltningsideal. Fokus har från början legat på landskapen Ångermanland och Medelpad. Även övre Norrland fanns med i bilden och genom sjöfartssamlingar och resenärers samlingar speglas även europeiska och utomeuropeiska kulturer. Samlingarna är med andra ord stora och unika; samiska samlingar, folkminnessamlingar, musiksamlingar, berättar- och dialektsamlingar, vapensamlingar, raritetssamlingar från 1400-talet och framåt. Det senaste decenniet präglas av två stora donationer av konst: Bengt Lindströms och Arne Jones samling.

I undermenyerna (till höger) beskrivs olika delar av våra samlingar. Söker du museisamlingar hos hembygdsföreningar eller andra ideella grupper kan dessa sökas i portalen Kulturarv Västernorrland: kulturarvvasternorrland.se

Om du vill söka i vår databas med alla föremål, fotografer, uppteckningar med mera: Gå till knappen “Sök i samlingarna” eller öppna sidan via huvudmenyn (till höger). Där söker du bland drygt 200 000 objekt, du behöver därför avgränsa sökningen. Detta kan göra geografiskt, till exempel med att välja objekt från en enda kommun eller socken och genom att välja en viss typ av objekt. Du kan även skriva ett sökord i rutan “SÖK I SAMLINGAR” med benämning på ett föremål, till exempel “yxa”.