Samlingar

Berätta för museet. Bidra till att skriva Västernorrlands historia!

Bidra med dina bilder, berättelser och minnen till museets samlingar, där de sparas för framtida generationer. Tillsammans berättar vi hur det var att leva och bo i Västernorrland på 2020-talet.

Berätta om hur Coronaviruset/Covid-19 påverkar ditt vardagsliv: https://minnen.se/tema/coronavasternorrland

Berätta för museet

Läs mer om pågående insamlingsteman. 

Just nu samlar Västernorrlands museum berättelser och erfarenheter om hur Coroonaviruset påverkar vår vardag.
Just nu samlar Västernorrlands museum berättelser och erfarenheter om hur Coronaviruset/Covid-19 påverkar vår vardag.

 

Om samlingarna

Samlingarna är grunden för den museala verksamheten och består bland annat av föremål och arkeologiska fynd, fotografier, böcker, arkivmaterial, digitala filer, filmer och ljudband.

Samlingarna har tillkommit under tiden 1880 och framåt. De speglar skilda insamlings- och förvaltningsideal. Fokus har från början legat på landskapen Ångermanland och Medelpad. Även övre Norrland fanns med i bilden och genom sjöfartssamlingar och resenärers samlingar speglas även europeiska och utomeuropeiska kulturer. Samlingarna är med andra ord stora och unika; samiska samlingar, folkminnessamlingar, musiksamlingar, berättar- och dialektsamlingar, vapensamlingar, raritetssamlingar från 1400-talet och framåt. Det senaste decenniet präglas av två stora donationer av konst av Bengt Lindström och Arne Jones.

I undermenyerna (till höger) beskrivs olika delar av museets samlingar. Söker du museisamlingar hos hembygdsföreningar eller andra ideella grupper kan dessa sökas i portalen Kulturarv Västernorrland: kulturarvvasternorrland.se

Om du vill söka i databasen med föremål, fotografer, uppteckningar med mera: Gå till knappen ”Sök i samlingarna” eller öppna sidan via huvudmenyn (till höger). Där söker du bland drygt 200 000 objekt. Avgränsa sökningen till exempel med att välja objekt från en viss kommun eller socken och genom att välja en viss typ av objekt. Du kan även skriva ett sökord i rutan ”SÖK I SAMLINGAR” med benämning på ett föremål, till exempel ”yxa”.

Bildbeställningar
Det går inte att beställa högupplösta bilder till exempelvis trycksaker under 2020 på grund av övergång till nytt samlingssystem.