Samlingar

Om samlingarna

Samlingarna är grunden för den museala verksamheten och består bland annat av föremål och arkeologiska fynd, fotografier, böcker, arkivmaterial, digitala filer, filmer och ljudband. Samlingarna har tillkommit under tiden 1880 och framåt. De speglar skilda insamlings- och förvaltningsideal. Fokus har från början legat på landskapen Ångermanland och Medelpad. Även övre Norrland fanns med i bilden och genom sjöfartssamlingar och resenärers samlingar speglas även europeiska och utomeuropeiska kulturer. Samlingarna är med andra ord stora och unika; samiska samlingar, folkminnessamlingar, musiksamlingar, berättar- och dialektsamlingar, vapensamlingar, raritetssamlingar från 1400-talet och framåt. Det senaste decenniet präglas av två stora donationer av konst av Bengt Lindström och Arne Jones.

Sök i samlingarna

Sök i samlingarna på Digitalt Museum >>

För närvarande är endast en mycket liten del av de 50 000 föremål och 1 miljon fotografier som finns i museisamlingarna, digitaliserade, publicerade och sökbara. Att tillgängliggöra museisamlingarna är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta under flera år framåt.

Du kan fortfarande söka på museets gamla hemsida: http://old.murberget.se/upptack/upptack.aspx

Klara Arkivsök

Museets arkivförteckningar  finns publicerade på nätet och går att söka via Klara arkivsök. Här kan du söka i museets ljud- och musiksamlingar, se personarkiv eller företagsarkiv, eller bekanta dig med museets bildsamlingar. Arbetet med att ordna och förteckna arkiven sker löpande och databasen uppdateras och fylls på med information kontinuerligt.

Till Klara Arkivsök >>


Insamling

Museet samlar kontinuerligt in såväl föremål som fotografier och dokument. En viktigt del är idag också att samla digitalt skapat kulturarv, som till exempel de vardagsbilder vi tar med våra mobiltelefoner.

Mitt Västernorrland

Bidra med dina samtidsbilder till www.mittvasternorrland.se och bli en del av museets fotosamlingar.

Minnen

Berätta om en dag i Västernorrland på Minnen.se. 

Läs mer om museets arbete med insamling >>