Skogsnäring

Västernorrland är ett utpräglat industrilän. Här fanns skogsråvaran och här fanns vattendragen, bäckar, åar och de stora älvarna som gjorde det möjligt att flotta timret ner till kusten och de stora industrierna. Före ångsågens tid var vattenkraft det enda som kunde driva sågarna och de låg därför till en början vid de mindre vattendragen. Den första ångsågen byggdes i Tunadal 1848 och en i Härnösand 1849.  I och med ångkraften började man flotta timret ända fram till fabrikerna.

Hit hör sågen från Leduåfors, skogsarbetarkojan och skogshuggarkojan.