Moderna material

På den här och följade sidor får du information och skötselråd om material som är använda i hus byggda under 1940-, 50 och 60-talen.

Vårt moderna kulturarv

Tiden efter andra världskriget innebar en expansiv period i svensk historia. Till skillnad från många andra europeiska länder hade Sverige möjlighet att bygga upp den industriella verksamheten och utveckla folkhemstanken. Efterkrigstiden har lämnat spår i Västernorrlands län i form av bland annat kraftstationer, bostadshus, kyrkor och konditorier.

Vårt moderna kulturarv är en informationskampanj som riktar sig till kommunernas fastighetsförvaltare, byggnadskontor och underhållsansvariga i allmännyttiga bostadsbolag i länet. Tanken är att informera om några moderna material och hur dessa bäst ska underhållas. Förhoppningsvis kommer därmed fler miljöer från 1940-, 50- och 60-talen att få behålla sin ursprungliga karaktär.

Projektet är finansierat med bidrag från Länsstyrelsen i Västernorrlands län och ingår i kampanjen Efterkrigstidens miljöer och minnen, länets del av det nationella projektet Det moderna samhällets kulturarv.