Styrdokument & årsredovisningar

Här hittar du de policy- och strategidokument som styr länsmuseets verksamhet. Klicka på namnen så kommer du till respektive dokument.

ICOM:s etiska regler
The International Council of Museums är en internationell organisation för museer och anställda inom museiområdet. ICOM:s etiska regler sätter upp en minimistandard för uppträdande och arbetsprestationer som professionell personal i museer världen runt ska sträva efter att uppnå. Där står också vad allmänheten bör kunna förvänta sig av dem som arbetar på museerna.

Regional kulturplan
Plan för hur landstinget i bred samverkan vill förvalta och utveckla de delar av länets kulturliv som erhåller statliga, regionala och i några fall kommunala medel till sin verksamhet 2019–2022.

Regionalt uppdragsavtal till stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Uppdragsavtal formulerats av Länsmuseets stiftare: Region Västernorrland och Härnösands kommun, gällande tiden 2019 – 2022. Avtalet tecknat mellan stiftelsen region, kommun och Länsmuseet Västernorrland.

Kulturarvsprogram för Västernorrland
Kulturarv i utveckling är länsstyrelsens, landstingets och länsmuseets gemensamma strategier för arbetet med kulturarv och kulturmiljöer i länet under perioden 2017-2020.

Länsmuseets stadgar
Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland antagna den 20 december 1996.

Forskning och kunskapsuppbyggnad
Strategier för att befrämja en vetenskaplig uppbyggnad och förmedling av kunskap vid Länsmuseet Västernorrland.

Insamlingspolicy
Länsmuseets ledningsgrupp har beslutat att stoppa insamling av föremål temporärt tills en ny insamlingspolicy beslutats.