Styrdokument & årsredovisningar

Här hittar du de policy- och strategidokument som styr länsmuseets verksamhet. Klicka på namnen så kommer du till respektive dokument.

ICOM:s etiska regler
The International Council of Museums är en internationell organisation för museer och anställda inom museiområdet. ICOM:s etiska regler sätter upp en minimistandard för uppträdande och arbetsprestationer som professionell personal i museer världen runt ska sträva efter att uppnå. Där står också vad allmänheten bör kunna förvänta sig av dem som arbetar på museerna.

Museilag
I Museilagen regleras vad som förväntas av ett offentligt museum. Den anger vilket ändamål och ansvar ett museum har, samt vilken verksamhet som ska bedrivas.

Regional kulturplan
Plan för hur landstinget i bred samverkan vill förvalta och utveckla de delar av länets kulturliv som erhåller statliga, regionala och i några fall kommunala medel till sin verksamhet 2023–2026.

Uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Uppdragsdirektivet gäller 2023-2026, och är utformat av stiftelsebildarna Region Västernorrland och Härnösands kommun.

Kulturarvsprogram för Västernorrland
Kulturarv i utveckling är länsstyrelsens, landstingets och länsmuseets gemensamma strategier för arbetet med kulturarv och kulturmiljöer i länet under perioden 2021-2024.

Länsmuseets stadgar
Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland antagna den 25 februari 2011.