Forntidsresan - Niotusen år av människors spår

Under tusentals år har människor flyttat till det vi idag kallar Västernorrland och södra Saepmie. De första människorna kom till vårt län för cirka 9 500 år sedan. De levde av att jaga, fiska och samla växter och bär och de flyttade runt mellan olika boplatser. Klimatet var varmare än idag.  

I slutet av 2021 återöppnade utställningen om forntiden under namnet Forntidsresan – Niotusen år av människors spår. I drygt ett år har arbetet pågått med att uppdatera, revidera och utveckla utställningen. Till stor del kommer besökarna att känna igen sig i historien om forntiden som den förmedlats tidigare, men också upptäcka en rad spännande nyheter. Utställningen är en av basutställningarna på museet och visas tillsvidare. 

Kvinnan från Lagmansören

Skulpturen är en rekonstruktion skapad utifrån kvarlevor efter en stenålderskvinna som dog i Lagmansören i Medelpad, för nästan 4 000 år sedan. Genom fyndet som helhet och genom analyser av hennes kranium har det varit möjligt att rekonstruera kvinnans utseende. Vi vet inte exakt vilken hår- eller ögonfärg hon hade. Vi vet heller inte hur hennes kläder såg ut exakt. Genom videodagböcker berättar Oscar Nilsson och Helen Gjaerum om hur de valt att skapa skulpturen och kläderna. 

Information in English.

Kvinnan från Lagmansören

Kvinnan från Lagmansören. Foto: Oscar Nilsson.

Nya texter och experter som berättar

Genom nya utställningstexter, poddavsnitt och filmade intervjuer med experter öppnas möjligheten att snabbt skapa sig en bild av forntidens Västernorrland, men också stanna upp och fördjupa sig i unika fynd och platser. 

Animerade filmer för barn

Utställningen låter också barn utforska och uppleva kulturarvet på ett medskapande, kreativt och inspirerande sätt som stimulerar ett lustfyllt lärande. Forntiden presenteras dels genom små stationer i utställningen, att upptäcka och utforska, och dels genom animerade filmer. Alla fem filmer går att se på Youtube.

Spelet Crafthunter

Ett nyproducerat spel bjuder in till att göra en egen interaktiv forntidsresa och bli en del av historien. Spelet Crafthunter kombinerar fysisk och digital aktivitet för att utforska hela utställningen som spelplan. Från istid till järnålder måste du förvandla landskapets knappa tillgångar till redskap för att överleva – som att göra upp eld, väva tyg och gjuta en bronsyxa. Klarar du dig genom forntidens alla nio tusen år av utmaningar?

Fynd från en stenåldersboplats

Museet har fått ny kunskap om forntiden genom utgrävningar och forskningsinsatser. Stenåldersboplatsen i Bjästamon utanför Örnsköldsvik grävdes ut av arkeologer i början av 2000-talet. Där bodde säljägare mellan cirka 2 800 f.Kr. och 2 100 f.Kr. De levde i huvudsak på säl men också fisk, bär och hasselnötter. Handelskontakter fanns med folk från andra platser och de bytte till sig bärnsten och flinta. I utställningen visas föremål från utgrävningen och en modell av ett hus så som det kan ha sett ut på stenåldern. 

Modell av stenålderhus från Bjästamon.

Vallakitteln

En unik järngryta, eller kittel, som rymmer hela 20 liter har också fått plats i utställningen. Den hittades i Valla utanför Selånger i Medelpad och kallas för Vallakitteln. Järnkittlar tillverkades av järnstycken, kanske de ämnesjärn som också hittades under Vallakitteln. Intill den plats där kitteln hittades har museets arkeologer på senare tid bland annat upptäckt huslämningar och ytterligare mängder av ämnesjärn som lyfter kunskaperna kring det sammanhang som kitteln ingår i.

Vallakitteln från järnåldern.

Syntolkning

Syntolkad audioguide till utställningen Forntidsresan finns. Ta med egen mobiltelefon och hörlurar för att ta del av guiden. Vita prickar på golvet i utställningen markerar ljudspår i audioguiden. Hörlurar finns att låna i receptionen. Kontakta receptionen för mer information.

https://kulturpunkt.org/group/10360/article/10821/