Forntidsresan - Nio tusen år av människors spår

Under tusentals år har människor flyttat till det vi idag kallar Västernorrland och södra Saepmie. De första människorna kom till vårt län för cirka 9 500 år sedan. De levde av att jaga, fiska och samla växter och bär och de flyttade runt mellan olika boplatser. Klimatet var varmare än idag.  

Den 20 november återöppnade utställningen om forntiden under namnet Forntidsresan – Nio tusen år av människors spår. I drygt ett år har arbetet pågått med att uppdatera, revidera och utveckla utställningen. Till stor del kommer besökarna att känna igen sig i historien om forntiden som den förmedlats tidigare, men också upptäcka en rad spännande nyheter.

Några nyheter i utställningen

I utställningen finns många nya delar att upptäcka, bland annat fler berättelser, nya arkeologiska fynd och en spelupplevelse för barn.

Nya texter och experter som berättar

Forntidsutställningen så som den byggdes på 1990-talet är både vacker och innehållsrik. Samtidigt har många efterfrågat mer och lättillgänglig information och mer kunskap. Genom nya utställningstexter, poddavsnitt och filmade intervjuer med experter öppnas möjligheten att snabbt skapa sig en bild av forntidens Västernorrland, men också stanna upp och fördjupa sig i unika fynd och platser. 

Animerade filmer för barn

Utställningen låter också barn utforska och uppleva kulturarvet på ett medskapande, kreativt och inspirerande sätt som stimulerar ett lustfyllt lärande. Forntiden presenteras dels genom små stationer i utställningen, att upptäcka och utforska, och dels genom animerade filmer.

Spelet Crafthunter

Ett nyproducerat spel bjuder in till att göra en egen interaktiv forntidsresa och bli en del av historien. Spelet Crafthunter kombinerar fysisk och digital aktivitet för att utforska hela utställningen som spelplan. Från istid till järnålder måste du förvandla landskapets knappa tillgångar till redskap för att överleva – som att göra upp eld, väva tyg och gjuta en bronsyxa. Klarar du dig genom forntidens alla nio tusen år av utmaningar?

Fynd från en stenåldersboplats

Museet har fått ny kunskap om forntiden genom utgrävningar och forskningsinsatser. Stenåldersboplatsen i Bjästamon utanför Örnsköldsvik grävdes ut av arkeologer i början av 2000-talet. Där bodde säljägare mellan cirka 2 800 f.Kr. och 2 100 f.Kr. De levde i huvudsak på säl men också fisk, bär och hasselnötter. Handelskontakter fanns med folk från andra platser och de bytte till sig bärnsten och flinta. I utställningen visas föremål från utgrävningen och en modell av ett hus så som det kan ha sett ut på stenåldern. 

Modell av stenålderhus från Bjästamon.

Vallakitteln

En unik järngryta, eller kittel, som rymmer hela 20 liter har också fått plats i utställningen. Den hittades i Valla utanför Selånger i Medelpad och kallas för Vallakitteln. Järnkittlar tillverkades av järnstycken, kanske de ämnesjärn som också hittades under Vallakitteln. Intill den plats där kitteln hittades har museets arkeologer på senare tid bland annat upptäckt huslämningar och ytterligare mängder av ämnesjärn som lyfter kunskaperna kring det sammanhang som kitteln ingår i.

Vallakitteln från järnåldern.

Kvinnan från Lagmansören

Ett problem i nordliga områden är att det finns lite eller inget benmaterial bevarat från äldsta stenåldern. Det gör DNA-analyser omöjliga. Men en möjlighet öppnade sig genom unika bevarade rester av skelettdelar som finns på Historiska museet. En kvinna i 25-årsåldern och en 7-årig pojke hittades redan 1925 i en grav i Lagmansören i Medelpad. Ett DNA-prov beställdes på kvinnan, och förhoppningarna var stora. Tyvärr kunde inte provet ge svar på frågor hennes utseende, till exempel hår- och ögonfärg. Men genom fyndet som helhet och genom analyser av hennes kranium har det ändå varit möjligt att rekonstruera kvinnans utseende. Just nu pågår arbetet med en helkroppskulptur, som får tidstypiska kläder i skinn. Besökarna kan från 20 november följa arbetet genom videodagböcker. I januari 2022 beräknas arbetet vara klart och då anländer stenålderskvinnan från Lagmansören till länsmuseet. 

Kvinnan från Lagmansören.

Invigning x 2

Utställningen Forntidsresan nyinvigs den 20 november kl. 13.30. 
I slutet av januari 2022 invigs skulpturen av stenålderskvinnan från Lagmansören.