Styrelse

Anslagsstiftelsen Länsmuseet Västernorrland bildades 1978 av Landstinget Västernorrland (Region Västernorrland) och Härnösands kommun som en följd av statens utredning om det nationella museiväsendet. Stiftelsen finansieras av stiftelsebildarna Region Västernorrland till 70 % och Härnösands kommun till 30 % och har förutom detta statsbidrag via Regionen inom den så kallade kultursamverkansmodellen.

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare. Region Västernorrland och Härnösands kommun är stiftelsebildare. Region Västernorrland utser fyra ordinarie ledamöter och Härnösands kommun tre. Museichefen är adjungerad i styrelsen. Dessutom representeras Ångermanlands och Medelpads hembygdsförbund med en adjungerad ledamot vardera. De fackliga organisationerna DIK, Vision och Kommunal representeras av en ledamot vardera.

Ordinarie ledamöter:

Carl L Thunberg, ordf. utsedd av Region Västernorrland

Monica Fahlén, vice ordf., utsedd av Härnösands kommun

Thomas Näsholm, utsedd av Region Västernorrland

Lotta Borg, utsedd av Region Västernorrland

Erik Thorsell, utsedd av Region Västernorrland

Annie Groth, utsedd av Härnösands kommun

Christian Wasell, utsedd av Härnösands kommun

Ersättare:

Marie Sjöblom Olsson, utsedd av Region Västernorrland

Anne-Li Sjölund, utsedd av Region Västernorrland

Madeleine Cotz, utsedd av Region Västernorrland

Thomas Pålsson, utsedd av Härnösands kommun

Mattias Sjölander, utsedd av Härnösands kommun.

Adjungerande i styrelsen är även för Medelpads Hembygdsförbund: Mats Fhanér och för Ångermanlands Hembygdsförbund: Tommy Edlund. Samt de fackliga representanterna.