Styrelse

Stiftelsens Länsmuseet Västernorrlands styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare. Landstinget Västernorrland utser fyra ordinarie ledamöter och Härnösands kommun tre. Museichefen är adjungerad i styrelsen. Dessutom representeras Ångermanlands och Medelpads hembygdsförbund med en adjungerad ledamot vardera.
De fackliga organisationerna DIK, Vision och Kommunal representeras av en ledamot vardera.

Brita Wessinger (MP), Ordförande. Utsedd av Region Västernorrland

Tomas Frejarö (MP), Vice ordförande/ledamot. Utsedd av Härnösands kommun

Sonia Seidevall (C), Ledamot. Utsedd av Region Västernorrland

Lars Åström (S), Ledamot. Utsedd av Region Västernorrland

Monica Fällström (S), Ledamot. Utsedd av Härnösands kommun

Gunnar Westman (M), Ledamot. Utsedd av Härnösand kommun

Elisabeth Strömkvist (S), Ledamot. Utsedd av Region Västernorrland

Tomas Telje (V), Ersättare. Utsedd av Landstinget Västernorrland

Stina Ekbäck (L), Ersättare. Utsedd av Landstinget Västernorrland

Margaretha Ragnarsdotter (S), Ersättare. Utsedd av Härnösand kommun

Olle Burlin (V), Ersättare. Utsedd av Härnösand kommun

Margareta Johansson. Adjungerad ledamot. Medelpads hembygdsförbund

Lena Landin. Adjungerad ledamot. Ångermanlands hembygdsförbund