Styrelse

Stiftelsens Länsmuseet Västernorrlands styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare. Landstinget Västernorrland utser fyra ordinarie ledamöter och Härnösands kommun tre. Museichefen är adjungerad i styrelsen. Dessutom representeras Ångermanlands och Medelpads hembygdsförbund med en adjungerad ledamot vardera. De fackliga organisationerna DIK, Vision och Kommunal representeras av en ledamot vardera.

 

Ordinarie ledamöter:

Thomas Näsholm, ordf. (S), utsedd av Region Västernorrland

Monica Fahlén, vice ordf (S), utsedd av Härnösands kommun

Kerstin Svensson (M), utsedd av Region Västernorrland

Anders Bergqvist (V), utsedd av Region Västernorrland

Anne-Li Sjölund (C), utsedd av Region Västernorrland

Jonas Tynér (M), utsedd av Härnösands kommun

Carl-Fredrik Edgren (V), utsedd av Härnösands kommun

Ersättare:

Lars Åström (S), utsedd av Region Västernorrland

Filip Jinton (L), utsedd av Region Västernorrland

Joachim Jonsson (KD), utsedd av Region Västernorrland

Karin Högberg (KD), utsedd av Härnösands kommun

Myriam Estrella-Näslund (MP), utsedd av Härnösands kommun.

Adjungerande i styrelsen är även ordf. för Medelpads Hembygdsförbund: Margareta Johansson och ordf. för Ångermanlands Hembygdsförbund: Lena Landin, samt fackrepresentanter.