Härbret på Norra Kyrkogatan

På Norra Kyrkogatan i Härnösand, i kvarteret Borgmästaren 8 vid Tempelriddarhuset, ligger två härbren på ursprunglig plats. Området kallas i äldre tid, bland annat på en karta från 1640-talet, för ”Häbbärgsbacken”. Här hade stadens köpmän sina förvaringsbodar (härbren) på längre avstånd från stadsbebyggelsen. Stadens bostadshus med sina eldstäder var en brandrisk, därför var det bättre att placera härbrena utanför stadensbebyggelsen. I äldre tid fanns många härbren utspridda i området, men idag finns endast två bevarade.

Fakta om härbret:

Ålder: 1700-tal.
Grund/Sockel: Natursten
Stomme: Timmer.
Fasad: Lockpanel, faluröd. Liggande panel med tre brädor på nedre delen, under golvnivå.
Tak: Sadeltak täckt med brädtak.