Gammelgården i Myckelgensjö

Gammelgården ligger mycket naturskönt med en vidsträckt utsikt över Myckelgensjösjön. Den är unik med alla bevarade byggnader, ca 30 timrade hus med olika funktioner. Gården ligger på ursprunglig plats och de många nyttobyggnaderna ger gården en ålderdomlig karaktär och speglar norrländskt jordbruk under självhushållets tid. Redan i slutet av 1500-talet nämns fyra skattehemman i Myckelgensjö, varav en på Gammelgården. Gården finns med på en karta från 1695. På en karta från 1866 syns att byggnadernas placering i stort sett var samma som idag.

Gammelgården brukades långt in på 1930-talet av hemmansägaren Einar Genberg. Länsmuseet köpte gården 1940 och under några år rustades den upp genom Riksantikvarieämbetet som placerade en grupp samvetsömma, dvs vapenvägrare, här. Gården byggnadsminnesförklarades 1997.

Till Gammelgården hör också båthus och lador närmare sjön. Ovanför den nuvarande vägen låg tidigare en sommarladugård. Gammelgården hade tidigare också del i Östalbodarna, en fäbodvall på andra sidan sjön. På öarna som syns från gårdstunet hade man bete för djuren.

På grund av pandemin görs inga visningar av gården 2021.

Byföreningar har sommarkafé i födorådsstugan 28/6-15/8. Begränsad tillgänglighet pga pandemin.

Vägbeskrivning: Örnsköldsvik, väg 348, Bredbyn, mot Junsele, Myckelgensjö.