Samarbeten

Vill du vara med och utveckla Västernorrlands kulturarv?

Vår vision är att göra kulturarvet i Västernorrland mer relevant för alla som bor och verkar i länet. Kulturarvet är en viktig del för regionens tillväxt och samarbeten är en viktig väg framåt. Vill du delta i utvecklingen? Som samarbetspartner till Västernorrlands museum förenar du affärsnytta med samhällsengagemang. Samarbetet kan bli en grund för platsutveckling, varumärkesbygge och innovationsarbete.

Västernorrlands museum som samarbetspartner

Västernorrlands museum har ett uppdrag att verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd. En viktig utgångspunkt är att skapa goda förutsättningar för hur kulturarv och kulturmiljöer kan fungera som resurs för regional utveckling. Här kan det handla om att museet hittar nya samarbetsformer med näringsliv och civilsamhälle, agerar arena för aktörer inom kulturella och kreativa näringar eller att museet fungerar som resurs i fråga om, till exempel, kompetens inom storytelling eller länets historia.

Som företagare eller aktör inom ideella sektorn finns olika möjligheter att samarbeta med Västernorrlands museum, genom exempelvis utvecklingsinsatser och projekt.

Nedan beskrivs pågående projekt och insatser. Är du intresserad av att delta eller har du frågor om samarbeten?

Kontakt

Jenny Samuelsson, museichef, jenny.samuelsson@vnmuseum.se

Seminarier och utbildningar

Seminarieserie om kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar, start december 2022
Seminarieserien inleds med en rad föreläsningar med fokus på hur storytelling och digital teknik kan användas i utvecklingen av kulturarvsupplevelser.

Kulturarvsinkubator 2023 (information kommer)

Pågående projekt

Utveckling av torgmiljön på Murberget friluftsmuseum – en innovativ arena och mötesplats

Projektet Västernorrlands museum – nod för kulturarvsturism och KKN

Smart kulturarvsturism i Höga Kusten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet för november är ute. Här kan du se det.

Nytt brev kommer i december. Vill du få det i din maibox – Klicka här för att prenumerera >>