Samarbeten & Nätverk

Kulturarvet i samhällsutvecklingen

Västernorrlands museum har ett uppdrag att verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd. Vår vision är att göra kulturarvet i Västernorrland mer relevant för alla som bor och verkar i länet.  

Kulturarvet är också en resurs för innovation och samarbeten. I menyn till höger hittar du information om pågående projekt och insatser som skapar förutsättningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och som visar kulturarvets relevans i samhällsutvecklingen.

För mer info kontakta:

Magdalena Åkerström, Projektledare för externfinansierade projekt, magdalena.akerstrom@vnmuseum.se