Pedagogik

Västernorrlands museum finns både på Murberget i Härnösand och på webben, och vår vision är att museet ska fungera som en pedagogisk resurs för elever i hela länet, både ur regionalt och lokalhistoriskt perspektiv. Lärare och elever kan antingen besöka våra utställningar och kulturhistoriska miljöer i Härnösand, eller få stöd i att använda kulturhistoriska miljöer och lärresurser på egen hand ute i länet. Alla barn ska kunna få möta kultur och kulturarv under sin skolgång, oavsett vilken plats i länet de bor på.

Pedagogiken som används vid museet utgår från metoder för kreativt och aktivt lärande, och vi strävar efter att engagera både elever och lärare i skapandet av lärresurser och olika aktiviteter.

För skolan >>

”För skolan” syftar till att inspirera både lärare och elever i länet till att använda kulturarv som pedagogisk resurs i skolarbetet.

Kunskapslandet >>

Upptäck historien och lär dig mer.

 

Vill du prenumerera på museets pedagogiska nyhetsbrev? Anmäl dig här! >>