Scenområdet

Här, på den öppna platsen mitt i friluftsmuseiområdet, är centrum för allehanda publika aktiviteter. Här finns utescenen för allsång, teater, dans och musikarrangemang och rundlogen för mindre arrangemang. På den gröna ängen firar vi midsommar och reser midsommarstången.