Scenområdet

Här, på den öppna platsen mitt i friluftsmuseiområdet, är centrum för allehanda publika aktiviteter. Här finns utescenen för allsång, teater, dans och musikarrangemang och rundlogen för mindre arrangemang. På den gröna ängen firar vi midsommar och reser midsommarstången.

SCENEN Den stora scenen har ritats av Gunnar Mattsson, samma arkitekt som ritade museibyggnaden. Den invigdes 2005 och ersatte en tidigare dansbana. Det finns en lång tradition på Murberget med friluftsteater, folkdans och andra festligheter. Här kan en stor publik samlas i en traditionsrik och stämningsfull miljö. Allsångskvällarna samlar tusentals människor torsdagskvällar under juli månad.