Platsbesök

I museets pågående projekt genomförs nätverkande möten för kulturarvsaktörer, näringsliv, besöksnäring och kulturella och kreativa branscher.

Inom Västernorrlands museums olika utvecklingsprojekt formas nu ett nätverk för regional samverkan inom kulturarv, näringsliv, kulturella och kreativa branscher och kulturarvsturism. Syftet är att öka samarbetet mellan de olika typerna av aktörer – inför kommande satsningar och aktiviteter.

Genom att koordinera nätverkande insatser kan vi hitta former för samarbeten och gemensam utveckling med grund i vårt kulturarv och vår plats, Västernorrland. Vi tror, att vi som regionala aktörer behöver varandra för att utveckla och synliggöra Västernorrland!

Under 2023 har flera olika platsbesök och workshops genomförts, se länkar nedan.
Vi hoppas kunna fortsätta med fler platsbesök under 2024.

 

 


Genomförda platsbesök och workshops kan du läsa om nedan: