Seminarieserie

Kulturarvet som motor i innovation och samarbeten

Kulturarvet är en viktig del i utvecklingen av Västernorrland. Här finns potential till innovation och samarbeten, som kan ligga till grund för plats- och produktutveckling, samt varumärkesbygge.

Västernorrlands museum erbjuder en serie inspirationsföreläsningar med externa gäster. Huvudsyftet med träffarna är kompetensutveckling och att skapa nätverksmöjligheter samt att utforska kulturarvet som en motor i innovation och samarbeten.

Målgrupper är besöksnäringen, kulturella och kreativa branscher samt länets kulturarvsaktörer.

Anmälan, se respektive seminarium.

Seminarier hösten 2023

Inom kort publiceras höstens seminarier här! De teman vi kommer att få lyssna till, samt delta i diskussioner om är:

  • Hur kan vi bli en stark kulturarvsregion?
  • Hur kan vi framtidssäkra vår verksamhet genom strategiarbete?
  • Vilken är industriarvets roll i framtiden?
  • Och sist men inte minst belyser vi kulturens och museers värde och sociala effekter i samhället.

 

Tidigare seminarier

Ta del av tidigare seminarier här! 

 


Bildtext: Bönhamn. Foto: Callsens, Wikimedia Commons, CC-BY-SA.