Seminarieserie

Kulturarvet som motor i innovation och samarbeten

Kulturarvet är en viktig del i utvecklingen av Västernorrland. Här finns potential till innovation och samarbeten, som kan ligga till grund för plats- och produktutveckling, samt varumärkesbygge.

Nu lanserar Västernorrlands museum en serie inspirationsföreläsningar med externa gäster. Huvudsyftet med träffarna är kompetensutveckling och att skapa nätverksmöjligheter och utforska kulturarvet som en motor i innovation och samarbeten.

Målgrupper är besöksnäringen, kulturella och kreativa branscher samt länets kulturarvsaktörer.

Anmälan, se respektive seminarium.

 

Föreläsningar december 2022 till februari 2023

Den inledande delen av seminarieserien har fokus på hur storytelling och digital teknik kan nyttjas i förmedling av kulturarvsberättelser.

01: Smart turism – en introduktion
Datum: 2022-12-07, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Malin Zillinger, Lunds universitet
Språk: Svenska

Är du nyfiken på hur digital teknik påverkar turisters beteenden? Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) växer i turistsektorn, och benämns ofta som ”smart turism”. Att ha tillgång till mobiltelefoner, digital teknik och till information, tillgänglig dygnet runt, påverkar turisternas vanor och beteenden på helt nya sätt. Den smarta tekniken påverkar också berättelsen om destinationen, både från näringens och turistens håll. Malin Zillinger berättar hur  tekniken påverkar och ger en introduktion till begreppet smart turism, med bakgrund i rapporten  Tourism revisited – The influence of digitalisation on tourism concepts. Malin är affilierad till Etour, Mittuniversitetet.

Ta del av föreläsningen i efterhand.

02: Role-play as heritage practice
Datum: 2022-12-12, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Michal Mochocki, Kazimierz Wielki University, Polen
Språk: Engelska

Är skyltar, broschyrer och mediaguider det enda sättet att förmedla kulturarv på plats i kulturhistoriska miljöer? Michal Mochocki har skrivit boken ”Role-play as a Heritage Practice” som beskriver hur interaktiva spel kan vara ett sätt att förmedla och uppleva kulturarv. Exempelvis rollspel kan skapa lekfulla möten med kulturarv, bjuda in till deltagande och interaktion, och väcka engagemang för kulturarvet, Mochocki menar att rollspel i olika former formas av samma storskaliga berättelser som personer, familjer, samhällen och nationer använder för att bygga upp minne och identitet.

Anmälan Seminarium 02

03: Transmedialt berättande och att skapa upplevelser online
Datum: 2023-01-18, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Johan Belin, Creative Director, Dinahmoe
Språk Svenska

När vi förmedlar kulturarv online, hur får vi innehållet och berättelserna att hänga ihop över flera kanaler? Hur vet vi vilka kanaler publiken använder? Johan Belin delar med sig av sina erfarenheter att utveckla interaktiva upplevelser och produkter online, med berättelser som sträcker sig över flera kanaler och format. Johan kommer bland annat att berätta om sitt senaste projekt, Kaidan universe. En unikt skapad berättelsevärld lockar en publik intresserad av fantasy, det feodala Japan och storytelling. Upplevelsen består bland annat av en serie produkter som inkluderar videospel, samlarföremål, digitala kortspel, eSport-turneringar och mer.

Anmälan Seminarium 03

04: Storytelling och digitala relationer med fokus på kulturarv
Datum: 2023-02-07, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Johan Lindblom, digital kommunikatör, Göteborgs museer och konsthall
Språk: Svenska

Hur utvecklar och förstärker vi den digitala museiupplevelsen? Hur skapar vi hållbara digitala strategier som ger effekt och bygger relationer med publiken? Att förmedla relevanta och spännande berättelser gör att människor känner en tydligare koppling till historien och kulturarvet. Johan Lindblom berättar om olika projekt och koncept för att skapa värdefulla digitala upplevelser med publiken i fokus.

Johan Lindblom arbetar som digital kommunikatör för Göteborgs museer och konsthall. Han har en bakgrund som kulturvetare och kommunikatör med fokus på digitala medier.
Han har tjugo års erfarenhet av att jobba med kommunikation och utveckling av regionala kulturarvsverksamheter. Han arbetar just nu med ett forsknings- och utvecklingsprojekt
kring digitala relationer med fokus på storytelling.

Anmälan Seminarium 04

Ytterligare seminarier

Under våren 2023 bjuder vi in till ytterligare föreläsningar med följande teman:

  • KKN-samverkan i kulturarvssektorn
  • Kultur och kulturarv som en resurs för turismen
  • Hållbarhet

 

Bildtext: Bönhamn. Foto: Callsens, Wikimedia Commons, CC-BY-SA.