Projekt

Kulturarvet har stor betydelse i samhällsutvecklingen och är en guldgruva för innovation och samverkan. För att lyckas med kulturarvsuppdraget – det vill säga att verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd – driver Västernorrlands museum flera projekt i samarbete med näringsliv, offentlig- och ideell sektor.
Den gemensamma nämnaren för projekten är att stärka kulturarvets roll och betydelse. Men det handlar också om att stimulera plats- och produktutveckling, varumärkesbygge och om verksamhetsutveckling eller metodutveckling.

De större projekt som museet driver och medverkar i, ser du i listan till höger.