Nätverk

Västernorrlands museum satsar också på nätverk, både att bygga nya och förvalta befintliga. Nätverk ger andra muskler, draghjälp och ny kunskap. Vi behöver varandra för att utveckla och synliggöra Västernorrland! Inom museets olika utvecklingsprojekt formas därför nätverk för regional samverkan inom kulturarv, näringsliv, kulturella och kreativa branscher och kulturarvsturism.

Nedan ser du några av de nätverk som museet ingår i:

Västernorrlands hembygdsråd. Tillsammans med Region Västernorrland samverkar museet med hembygdsföreningarna i länet, i syfte att synliggöra det arbete hembygdsföreningarna gör och att samverka mer dem. Kulturarv Västernorrland är en plattform för samverkan mellan Region Västernorrland, Riksarkivet Härnösand, Regionbiblioteket Västernorrland och Västernorrlands museum. Verksamheten sysslar med fortbildning, nätverksbyggande och omvärldsbevakning.Museinätverk Västernorrland. Där ingår de offentliga och kommunala museerna och konsthallarna i länet. Nätverkets syfte är band annat erfarenhetsutbyte och fortbildning för att kunna erbjuda expertstöd, evenemang, kunskapsförmedling med mera.