Händers verk

Textilt arv och alster i trä

”Det handlar om kroppens och händernas kunskap. Om de människor som med sina händer och sin kropp förvaltat och skapat ett arv till oss alla. Kunskaper som vi kommer att behöva för att möta framtiden. Och om vikten av att det finns förebilder.”

I utställningen Händers verk, finns ett myller av berättelser om personer som skapat av lust och nödvändighet, kunskapsbärare och förebilder.

Här hittar du fördjupningstexter, filmer och bilder från basutställningen Händers verk, som invigdes i november 2019.

Här visas Zachris Pehrssons träarbeten, 14-årige Erik Anderssons dansbana i trä, Snickar-Deas och Bror Rosins snidade figurer, vävbröderna i Kubbes unika vävteknik och Sigrid Mårtensdotters kollage. Men också Märta Stina Abrahamsdotters stickade täcken, Brita Kajsa Karlsdotters broderade dukar och Emma Wibergs damastvävar.

Ta del av föremålslistan från utställningen här >>

Nedan kan du läsa mer om personerna som finns representerade i utställningen.