Musik och ljudsamlingar

Musiksamlingarna innefattar både skriftliga samlingar och ljudinspelningar. Större delen av de skriftliga samlingarna kommer från privatpersoner och föreningar som har varit och är verksamma inom musiklivet i Västernorrlands län. I museets arkiv finns även Högre allmänna läroverkets musikaliesamling som till större delen består av handskrivna noter från 1700–1800-talet.

Museets ljudsamling består av ett par tusen inspelningar. Hundratals timmar gjorda i museets egen regi, men även hundratals timmar kopierade från privatpersoners och andra institutioners samlingar. Berättelser och minnen från förr, levnadsöden, musik- och ljudminnen, samtidsinspelningar av människor, miljöer och musik går att finna i samlingen. Musiksamlingarna representerar olika genrer som till exempel folkmusik, dragspelsmusik, klassisk musik, hornblås- och militärmusik samt schlager, jazz- och dansmusik.

I samlingarna finns såväl kommersiella inspelningar som opublicerade inspelningar. Här finns dessutom folkmusikprogram med länets spelmän och vissångare gjorda vid Lokalradion respektive Sveriges radio under 1980- och 1990-talen, liksom en stor samling radioberättelser från 1970-talet.

De flesta inspelningarna är upphovsrättsskyddade, och en stor del av samlingen är inte digitaliserad. De inspelningar som är tillgängliga digitalt kan du få lyssna till vid ett besök på museet.

Musikinstrument

I museets samling av musikinstrument och ljudredskap finns till exempel klavikord från 1700-talet, ett antal dragspel från 1900-talet, en kantele med flera hundra års anor, en lockpipa, en brummare, bjällror på en hästsele och koskällor. Sammantaget innehåller samlingen 110 musikinstrument, ca 50 ljudredskap och omkring 10 föremål med anknytning till ljud och musik.