Inspirationsseminarier

Seminarier hösten 2023

Temat för seminarierna under hösten kretsade kring kulturarv, samhällsutveckling och samverkan.

Museers värde och sociala effekter

Datum: 2023-12-05, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Klas Grinell, Kulturförvaltningen Göteborg
Målgrupp: Kulturarvsaktörer, region, kommun
Språk: Svenska

Seminariet bygger på rapporterna Att belägga museers värde samt Kulturens värde och sociala effekter, utgivna av Göteborgs Stads kulturförvaltning.
– Forskningen visar att det går att mäta kulturens värde och effekter. Oavsett vilka variabler och metoder man använder så går det att se att investeringar i kultur ger mångdubbel avkastning i samhällsvärde och faktiska besparingar i andra samhällssektorer, säger Klas Grinell, docent i idéhistoria, utvecklingsledare på kulturförvaltningen och författare till rapporterna.

 

Industrihistoriska miljöer som motor för platsutveckling

Datum: 2023-11-07, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Marie Östblom och Catarina Karlsson, Svenska industriminnesföreningen
Målgrupp: Kulturarvsaktörer, kulturella och kreativa branscher, besöksnäring, region, kommun
Språk: Svenska

Västernorrland har ett rikt industriarv och det här seminariet ger dig ökad kunskap kring industrihistoria. Vilken roll spelar det industrihistoriska kulturarvet i samhället idag? Dvs hur kan industrisamhällets kulturarv vara en kraft för lokal och regional utveckling, skapa civilsamhällelig och ekonomisk utveckling? Helt enkelt ”industriarv genererar”!

 


Hur kan vi framtidssäkra vår verksamhet?

Datum: 2023-10-03, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Jonas Oldmark, Viable Future
Målgrupp: Kulturarvsaktörer, kulturella och kreativa branscher, besöksnäring
Språk: Svenska

För all utveckling och för att nå mål behövs strategier – från idé till handling. Det här seminariet förklarar backcasting som metod och förhållningssätt och hur backcasting kan hjälpa oss att uppnå det vi önskar, om det så är ett tillfälligt projekt eller ett större utvecklingsarbete med att få en bärkraftig verksamhet. Du får tips på hur du kan lägga upp målarbetet och exempel på hur andra gått i mål genom att använda backcasting som metod.

Så blir vi en stark kulturarvsregion!

Datum: 2023-09-05, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Johan Graffman, Graffman AB
Målgrupp: Kulturarvsaktörer, kulturella och kreativa branscher, besöksnäring, region, kommun
Språk: Svenska

Hur kan vi stärka vår attraktions- och konkurrenskraft med kulturarvet som grundresurs? Kompetenshöjning och samverkan är ledord för att bygga upp pyramiden från resurs – det vill säga råvaran, kulturarvet – till affärsutveckling och paketering. Hur kan vi öka förståelsen för kulturarvets roll i platsens utveckling? Hur kan vi tillgängliggöra kulturarvet till fler och få besökaren att stanna längre? Vi får ta del av goda och inspirerande exempel från tex Kulturarvet som besöksmål mfl.

 

Föreläsningar december 2022 till maj 2023

Den inledande delen av seminarieserien, 1–5, ingår i projektet Smart kulturarvsturism och har fokus på hur storytelling och digital teknik kan nyttjas i förmedling av kulturarvsberättelser.

Ytterligare två seminarier, 6–7, arrangeras inom ramen för projektet Nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar, med fokus på hur man inom besöksnäringen och kulturarvssektorn kan jobba mer hållbart samt hur kan man använda kulturarvet för plats- och affärsutveckling med mera.

01: Smart turism – en introduktion

Datum: 2022-12-07, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Malin Zillinger, Lunds universitet
Språk: Svenska

Är du nyfiken på hur digital teknik påverkar turisters beteenden? Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) växer i turistsektorn, och benämns ofta som ”smart turism”. Att ha tillgång till mobiltelefoner, digital teknik och till information, tillgänglig dygnet runt, påverkar turisternas vanor och beteenden på helt nya sätt. Den smarta tekniken påverkar också berättelsen om destinationen, både från näringens och turistens håll. Malin Zillinger berättar hur  tekniken påverkar och ger en introduktion till begreppet smart turism, med bakgrund i rapporten  Tourism revisited – The influence of digitalisation on tourism concepts. Malin är affilierad till Etour, Mittuniversitetet.

 

02: Role-play as heritage practice

Datum: 2022-12-12, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Michal Mochocki, Kazimierz Wielki University, Polen
Språk: Engelska

Är skyltar, broschyrer och mediaguider det enda sättet att förmedla kulturarv på plats i kulturhistoriska miljöer? Michal Mochocki har skrivit boken ”Role-play as a Heritage Practice” som beskriver hur interaktiva spel kan vara ett sätt att förmedla och uppleva kulturarv. Exempelvis rollspel kan skapa lekfulla möten med kulturarv, bjuda in till deltagande och interaktion, och väcka engagemang för kulturarvet, Mochocki menar att rollspel i olika former formas av samma storskaliga berättelser som personer, familjer, samhällen och nationer använder för att bygga upp minne och identitet.

 

03: Transmedialt berättande och att skapa upplevelser online

Datum: 2023-01-18, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Johan Belin, Creative Director, Dinahmoe
Språk Svenska

När vi förmedlar kulturarv online, hur får vi innehållet och berättelserna att hänga ihop över flera kanaler? Hur vet vi vilka kanaler publiken använder? Johan Belin delar med sig av sina erfarenheter att utveckla interaktiva upplevelser och produkter online, med berättelser som sträcker sig över flera kanaler och format. Johan kommer bland annat att berätta om sitt senaste projekt, Kaidan universe. En unikt skapad berättelsevärld lockar en publik intresserad av fantasy, det feodala Japan och storytelling. Upplevelsen består bland annat av en serie produkter som inkluderar videospel, samlarföremål, digitala kortspel, eSport-turneringar och mer.

 

04: Storytelling och digitala relationer med fokus på kulturarv

Datum: 2023-02-07, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Johan Lindblom, digital kommunikatör, Göteborgs museer och konsthall
Språk: Svenska

Hur utvecklar och förstärker vi den digitala museiupplevelsen? Hur skapar vi hållbara digitala strategier som ger effekt och bygger relationer med publiken? Att förmedla relevanta och spännande berättelser gör att människor känner en tydligare koppling till historien och kulturarvet. Johan Lindblom berättar om olika projekt och koncept för att skapa värdefulla digitala upplevelser med publiken i fokus.

Johan Lindblom arbetar som digital kommunikatör för Göteborgs museer och konsthall. Han har en bakgrund som kulturvetare och kommunikatör med fokus på digitala medier.
Han har tjugo års erfarenhet av att jobba med kommunikation och utveckling av regionala kulturarvsverksamheter. Han arbetar just nu med ett forsknings- och utvecklingsprojekt
kring digitala relationer med fokus på storytelling.

 

05: The Revolution in Transmedia Storytelling Through Place

Datum: 2023-03-02, kl. 10.00 till ca 11.15
Plats: Zoom
Föreläsare: Professor Donna Hancox, Queensland University of Technology (QUT).
Professor Hancox is the Academic Lead Research in the School of Creative Practice. Her research is focussed on transformative creative practice and social impact, particularly the role of stories in amplifying marginalised voices.

Om boken The Revolution in Transmedia Storytelling Through Place: Transmedia storytelling has become one of the most influential and profitable innovations in the field of media and entertainment. It has changed the ways audiences interact with films, television and web series, advertising, gaming and book publishing. It has also shifted the practices around creation and dissemination of such content. This book asserts that the futures of transmedia storytelling for social impact or change are deeply tied to understandings of place grounded in human geography. Through a series of case studies of projects which challenge the status quo of transmedia, this book explores the elements of transmedia that can be used to amplify under-represented voices and make stories that signal a more inclusive and sustainable future.

 

06: Hållbara besöksmål och museer

Datum: 2023-04-04, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Camilla Zedendahl, VD på Kungliga Djurgårdens Intressenter
Språk: Svenska

Är du nyfiken på hur du som jobbar inom besöksnäringen och kulturarvssektorn kan jobba mer hållbart? Camilla Zedendahl har de senaste åren drivit ett hållbarhetsarbete som har varit i framkant både nationellt som internationellt. I arbetet har hon samlat drygt 60 besöksnäringsaktörer på Djurgården i Stockholm, varav 22 aktörer är museer. I sin föreläsning delar Camilla med sig av sina erfarenheter och tankar runt kulturens viktiga roll i en tid av omställning, om att samarbeta mot en gemensam vision och de steg som togs för att tilldelas den internationella utmärkelsen Green Destinations Platinum Award.

 

07: Kulturarvets roll inom besöksnäring och andra näringar

Datum: 2023-05-09, kl. 14.00 till 15.30
Plats: Zoom
Föreläsare: Maja Heuer, Verksamhetsutvecklare på Kalmar läns museum
Språk: Svenska

Hur ser det ut när kulturarvssektorn jobbar med plats- och affärsutveckling och hur kan man använda kulturarvet för att utveckla företag och föreningar? Maja Heuer verksamhetsutvecklare på Kalmar läns museum, tidigare projektledare för Unika Historiska Kalmar län, berättar hur deras strukturfondsprojekt har tagit fram plats- och affärsutvecklingsmodeller för 10 kommuner i länet samt berättar om museernas roll i detta arbete avseende storytelling, historisk kunskap och kunskap om plats. Hon berättar också vad som händer när projektet är slut och hur man tar vidare samarbeten och nätverk i länet.

 

Bildtext: Bönhamn. Foto: Callsens, Wikimedia Commons, CC-BY-SA.