Platsbesök: Brynge

Tema: Samarbeten och utveckling  

Var? Brynge Kulturområde 139, 893 95 Sidensjö.  

När? Den 30 augusti klockan 09.30-14.45 

Vem? Riktar sig till verksamma kulturarvsaktörer, hembygdsrörelsen, aktörer från kulturella och kreativa branscher, destinations- och besöksmålsutvecklare i Västernorrland 

Under 2023 anordnar Västernorrlands museum ett antal platsbesök inom projektet Västernorrlands museum – Nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar. Platsbesökens syfte är att ge inspiration och kunskap om hur det är möjligt att arbeta innovativt med kulturarvet i Västernorrland, samtidigt som det ger möjlighet att mötas och utbyta idéer.   

I slutet av augusti tar vi oss till Brynge kulturområde, strax söder om Örnsköldsvik. Under platsbesöket bekantar vi oss med en kulturhistorisk miljö som är uppbyggd kring vattenkraft, sågverk och linhantering. Här samsas idag privata markägare, kommun, föreningsliv och enskilda företag för att skapa en levande miljö. Under dagen kommer vi att få ta del av de utmaningarna och möjligheterna som finns i ett sådant samarbete. Vi får en visning av området och tar därefter tillfället i akt att diskutera hur kulturmiljöer kan bli navet för en rad olika verksamheter, både ideella och kommersiella, och vilka effekter det kan ge. Det bjuds på kaffe och en lättare lunchmacka. 

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Platsbesöket är kostnadsfritt och de anmälda bjuds på lunchmacka och kaffe eller te. Bekräftelse på anmälan kommer i form av ett mail och en kalenderkallelse. 

PROGRAM  

09.30 Kaffe och mingel – Från 09.30 bjuds det kaffe och te  

10.00 Välkommen till Brynge! Introduktion till dagen och platsen.
Anki Berg, museichef och Lars Westerbring, museitekniker 

10.30 Promenad på området. Visning av konsten och lärftmangeln. 
Anders Thorsén, kulturutvecklare  

12.00 Lunchmacka med dryck, ute och inne. 

12.45 Ideell föreningsverksamhet i kulturmiljö: möjligheter och utmaningar.
Representanter för Brynge Kulturförening 

13.30 Att driva eget företag i kulturmiljö: Brynge ljusstöperi
Britta Liljeström, egenföretagare 

14.00 Framtiden för våra kulturmiljöer, hur ser den ut? Kaffe.
Samtal och reflektion i helgrupp. Moderator: Anki Berg 

14.45 Tack för idag! Möjlighet att på egen hand besöka Alberts bod och områdets byggnader.  

 

Anmälan
Anmäl
dig här senast 23 augusti.

Platsbesöket i Brynge är fullbokat!

För frågor, kontakta Nikolina Ullgren, nikolina.ullgren@vnmuseum.se