Kulturarvsresan

Kulturarvet i din ficka

Västernorrlands museum förmedlar hela länets historia och gör den tillgänglig för både länsbor och besökare. Händelser och människor i området blir till en väv som vi skapar tillsammans, genom att samla, bevara och tillgängliggöra berättelser. Kulturarvsresan placerar kunskapen där du är.

Kulturarvsresan tar dig med ut i en värld av historia runt om i Ångermanland. Med hjälp av din mobil upptäcker du berättelser om allt från sjörövare till fångkällare och mystiska väsen på platser du besöker.

Under våren publiceras tre ytterligare upplevelser.