Kulturmiljö i kommunal planering

Rådgivning, remisshantering och antikvarisk kompetens

Vi erbjuder rådgivning och stöd till kommunernas bygglovsavdelningar eller planenheter. Kontakta oss för tidsbokning. Vi tar också emot remisser.

Kulturmiljöutbildning och workshops

Både Riksantikvarieämbetet och Boverket uppmuntrar kommunerna att ta större ansvar för våra kulturmiljöer. Vi erbjuder därför en kostnadsfri utbildning i kulturmiljöfrågor till politiker och tjänstemän. Vi arbetar i workshop kring frågor som är väsentliga för just din kommun. Dagen syftar till att:

  • Att öka kunskap kring kulturmiljöarbetet som resurs och konkurrensfördel i samhällsplaneringen. Vi utgår från forskningen och visar goda exempel.
  • Tydliggöra verktygen för ett gott bevarande i bygglovsprocess och detaljplan med stöd i lagstiftning, lokala, regionala och nationella mål.
  • Skapa bättre förutsättningar för en gemensam på kulturmiljöarbetet över förvaltningsgränserna. Ansvar och roller.
  • Arbeta i workshop kring frågor som är väsentliga för just din kommun.

Stadsdelsvandringar och Kulturmiljöanalyser
Vi erbjuder stadsvandringar och stadsdelsanalyser inför detaljplanearbete eller Översiktsplanering. Kontakta Johanna Ulfsdotter för mer info.

Uppdragsverksamhet

Västernorrlands museum erbjuder länets kommuner antikvarisk sakkunnig enligt kulturvärden i kommunala bygglovsprocesser utifrån behov och efterfrågan. Läs mer på Uppdragsverksamhet byggnadsvård.

 

Föredrag kring kulturvärden och bebyggelsehistoria
våren 2023

Välkommen till en av vårens föreläsningar och seminarium från Västernorrlands museum. Föredragen äger rum både på plats och digitala.  Se info under vart arrangemang.

 

Stenstadens särprägel och förströelse

Torsdagen 2 mars kl. 14.00

Sveateatern, Esplanaden, Sundsvall
Anmälan krävs på SUS hemsida www.sus.org.se senast 1 mars.

Alexis Pontvik Arkitekt SAR/MSA, professor emeritus i stadsbyggnad på KTH berättar om sin bok om Stockholms Stenstad, dess unika särprägel och vilka hot som finns mot den.

Arrangör: Sundsvalls Gille och Senioruniversitetet, SUS i samarbete med Västernorrlands museum och Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Fri entré.

 

Kosta glasmosaik – En folkhemsprodukt med stor spridning.

Onsdag 8 mars kl. 13.00

Plats: Digitalt föredrag via Teams.
Klicka här för att ansluta till mötet

Samuel Palmblad är 1:e antikvarie vid Kulturparken Småland AB. Kostamosaiken blev snabbt populär under 1950-talet och tillverkningen gav bland annat ett trettiotal kvinnor arbete. En helt ny produktionshall uppfördes i början av 1960-talet men redan efter några år hopade sig orosmolnen. Den utländska konkurrensen blev för svår och engelska importhinder medförde att bruksledningen tvingades avveckla all verksamhet 1967. Färgsprakande mosaikfält kan dock ännu beskådas över hela vårt land vars karaktäristiska beståndsdelar framställts av skickliga glasarbetare i det lilla småländska brukssamhället.

 

Varför ska vi bevara modernismen?

Onsdag 5 april kl. 13.00

 Digitalt föredrag via Teams

Klicka här för att ansluta till mötet

Stina Hagelqvist, forskare vid Uppsala universitet och antikvarie vid Stockholms läns museum. Modernismens bebyggelse berättar om det moderna samhällets framväxt i Sverige. Föredraget lyfter fram dess egenskaper kulturvärden på olika skalnivåer, viktiga att bevara, använda och utveckla i samtida stadsbyggande.

 

Neon – lysande kulturhistoria

Onsdag 26 april kl. 13.00

Digitalt föredrag via Teams.

Klicka här för att ansluta till mötet

Daniel Olsson, Byggnadsantikvarie Länsmuseet Gävleborg. Neonskyltar var ett modernt och mycket nytt inslag när det började bli vanliga i stadsmiljö. På dagens föredrag får vi höra mer om försvunna och bevarade neonskyltar.

Föredraget beräknas till ca 40–45 min sedan finns det tid för frågor och samtal.

 


Kontakt

Johanna Ulfsdotter
Antikvarie/projektledare kulturmiljö
073-031 58 02
johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se