Kulturmiljö i kommunal planering

Rådgivning, remisshantering och antikvarisk kompetens

Vi erbjuder rådgivning och stöd till kommunernas bygglovsavdelningar eller planenheter. Kontakta oss för tidsbokning. Vi tar också emot remisser.

Kulturmiljöutbildning och workshops

Både Riksantikvarieämbetet och Boverket uppmuntrar kommunerna att ta större ansvar för våra kulturmiljöer. Vi erbjuder därför en kostnadsfri utbildning i kulturmiljöfrågor till politiker och tjänstemän. Vi arbetar i workshop kring frågor som är väsentliga för just din kommun. Dagen syftar till att:

  • Att öka kunskap kring kulturmiljöarbetet som resurs och konkurrensfördel i samhällsplaneringen. Vi utgår från forskningen och visar goda exempel.
  • Tydliggöra verktygen för ett gott bevarande i bygglovsprocess och detaljplan med stöd i lagstiftning, lokala, regionala och nationella mål.
  • Skapa bättre förutsättningar för en gemensam på kulturmiljöarbetet över förvaltningsgränserna. Ansvar och roller.
  • Arbeta i workshop kring frågor som är väsentliga för just din kommun.

 

Stadsdelsvandringar och Kulturmiljöanalyser
Vi erbjuder stadsvandringar och stadsdelsanalyser inför detaljplanearbete eller Översiktsplanering. Kontakta Johanna Ulfsdotter för mer info.

Uppdragsverksamhet

Västernorrlands museum erbjuder länets kommuner antikvarisk sakkunnig enligt kulturvärden i kommunala bygglovsprocesser utifrån behov och efterfrågan. Läs mer på Uppdragsverksamhet byggnadsvård.


Kontakt

Johanna Ulfsdotter
Antikvarie/projektledare kulturmiljö
073-031 58 02
johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se