Kulturmiljökonferens

Västernorrlands museum arrangerar, i samarbete med länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland, ett seminarium per år. Seminarierna syftar till att öka kunskapen hur vi värnar kulturvärden och byggnadskonst i olika bygg- och planeringsprocesser. Här finner du alla presentationer och kan se inspelade seminarier igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Industritegelbyggnad Ljungaverk.


AKTUELLT:

Höstens seminarium Industrisamhällets kulturmiljöer äger rum i Ånge 29-30 september 2022.
Västernorrlands museum arrangerar, i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland,  en konferens om kulturmiljö för dem som arbetar med samhällsutveckling. Program och anmälan Här:

Till inbjudan och anmälan för höstens seminarium 2022 >>


Nedan kan du läsa om tidigare tillfällen. Det senaste visas först.