Kulturmiljökonferens

Västernorrlands museum arrangerar, i samarbete med länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland, ett seminarium per år. Seminarierna syftar till att öka kunskapen hur vi värnar kulturvärden och byggnadskonst i olika bygg- och planeringsprocesser. Här finner du alla presentationer och kan se inspelade seminarier igen.


AKTUELLT:

Att gestalta livsmiljö

Konferensen arrangeras av Västernorrlands museum, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun i samverkan med Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Kulturmiljökonferens 5-6 oktober 2023

Plats: Elite Hotell konferens, Örnsköldsvik.

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Till inbjudan och anmälan för höstens seminarium 2023 >>

 


Nedan kan du läsa om tidigare tillfällen. Det senaste visas först.