Kulturmiljö som resurs

Kulturmiljö som resurs

Västernorrlands museum arrangerar, i samarbete med länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland, två seminarier per år. Seminarierna syftar till att öka kunskapen hur vi värnar kulturvärden och byggnadskonst i olika bygg- och planeringsprocesser. Här finner du alla presentationer och kan se inspelade seminarier igen.


AKTUELLT:

Höstens seminarium Modernismens arkitektur ägde rum 16-17 september 2021. Läs mer och ta del av seminariet här >>

Information om kommande seminarium uppdateras löpande.


Nedan kan du läsa om tidigare tillfällen. Det senaste visas först.

ett jordbrukslandskap med gröna lägdor och en röd ladugård

 

Modernismens arkitektur och kulturvärden - 210916-210917

Modernismens arkitektur och kulturvärden.

16-17 september kl. 09.00-16.30 (avslutat)

Föreläsningar, stadsvandring och exkursioner för kommunala tjänstemän och konsulter.

Under seminariet sätter vi fokus på miljonprogram, brutalism och den moderna villaarkitekturen. Vi tittar närmre på arkitekturen från denna tid samt hur vi kan förvalta och förädla utan att dess kulturvärden går förlorade.

Läs mer >>

Kulturvärden som resurs: Att bygga och bo på landsbygden - 2021-03-26

Kulturvärden som resurs – Att bygga och bo på landsbygden

26 mars 2021 kl. 09.00-15.00.

Välkommen till vårens seminarium! Temat för den digitala mötesdagen är landsbygdens kulturvärden och vad vi kan inspireras av när vi ska bygga och bo på landsbygden. Hur värnar vi kulturvärden i kulturlandskapet? Kan vi se ödehusen som en tillgång och vad ska vi tänka på när vi bygger nytt?

Nedan kan du ta del av några av presentationerna som gavs under seminariedagen.

Karin Högström_Presentation Kramfors Länsmuseet mars

Karin Hermans_Råd och riktlinjer för att bygga nytt på landsbygden_210325

Robert Danielsson_Jag räddade ett ödehus västernorrland

Johanna Ulfsdotter_Fiskelägen i Västernorrland Råd kring kulturvärden

Sofia Lundin_Kommunseminarium 26 mars

Staden tar form - 2020-09-11

Staden tar form 

En seminariedag om kulturvärden som resurs i plan- och bygglovsprocesser

Hölls 2020-09-11 på Sveateatern i Sundsvall.

Kulturvärden finns överallt, i vardagens bebyggelse, i påkostad arkitektur eller äldsta timmerhus. Hur kan vi se bevarandefrågan och varsamhet som en resurs i det regionala hållbarhetsarbetet? Vad menas med varsamt och hur beaktar vi kulturvärden vid energibesparande projekt? Målgruppen för årets kommunseminarium är politiker, handläggare men även annan personal som kommer i kontakt med kulturvärden såsom fastighetsägare, konsulter, entreprenörer och förvaltare.

 

Presentationer:

Staden tar form
Energieffektivisering i kulturmiljöer
Gestaltad livsmiljö Kulturvärden i PBL
Staden tar form arkeologi
Johanna Ulfsdotter, presentation

Upptäck museet

Arkeologi

Murbergets arkeologer arbetar med länets kulturmiljöer, och fornlämningar. De strävar efter att bevara och dokumentera spår av samhällen och människors verksamheter under omkring 10 000 år.
Läs mer

Konservering

Under mer än 25 år har Västernorrlands museum bedrivit uppdragsverksamhet inom konservering. Verksamheten riktar sig mot kulturmiljöer i behov av bevarandeåtgärder. Vi arbetar både inom och utanför länet, både i offentliga byggnader och kyrkor eller på uppdrag av privatpersoner. Ibland är vårt arbete storskaligt, ibland rör det sig om väldigt små objekt. Vi hjälper er…
Läs mer

Hemslöjd

Hemslöjd är en är en högst levande kulturyttring som bottnar i en lång tradition av material- och teknikkunskaper, det vi benämner det immateriella kulturarvet.
Läs mer

Museibutiken

Välkommen
Läs mer

Samlingar

Om samlingarna Samlingarna är grunden för den museala verksamheten och består bland annat av föremål och arkeologiska fynd, fotografier, böcker, arkivmaterial, digitala filer, filmer och ljudband. Samlingarna har tillkommit under tiden 1880 och framåt. De speglar skilda insamlings- och förvaltningsideal. Fokus har från början legat på landskapen Ångermanland och Medelpad. Även övre Norrland fanns med…
Läs mer

Byggnadsvård & kulturmiljö

Byggnadsvård & Kulturmiljö Här får du information om vad museets byggnadsantikvarier arbetar med. De ger bland annat råd när byggnader av olika slag ska rustas upp. Allt från förändringar i samband med stadsplanering till stockbyte i timrade lador eller restaurering av villor och hyreshus från 1950-talet. Byggnadsvård och kulturmiljö i kommunal planering Vi erbjuder rådgivning…
Läs mer

Fritidsbåtsmuseet

 Bästa båtentusiaster och alla andra också. Säsongen 2021 är över och nu går vi in i en period där såväl våra som alla fritidsbåtar runt om i Sverige baddas in i sina båthus och inväntar vinterns kyla, för att sedan packas upp till våren och blir lite ompysslade. Året som varit har varit mycket…
Läs mer

Murberget friluftsmuseum

Museet är ett av de största i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, utbildningsväsende, kyrkans och socknens betydelse, vägväsendet, järnbruken, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur.
Läs mer