Kulturmiljökonferens

Västernorrlands museum arrangerar, i samarbete med länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland, ett seminarium per år. Seminarierna syftar till att öka kunskapen hur vi värnar kulturvärden och byggnadskonst i olika bygg- och planeringsprocesser. Här finner du alla presentationer och kan se inspelade seminarier igen.


AKTUELLT:

Kulturmiljö som resurs!

Kulturmiljökonferens torsdag 5 oktober 2023

Plats: Arken, Örnsköldsvik.

Hur tar vi bäst tillvara på de befintliga kulturvärden som finns på landsbygden och i staden? Årets konferens har fokus på hur vi ser våra kulturmiljöer som en resurs i kommunal platsutveckling.

Till inbjudan och anmälan för höstens seminarium 2023 >>


Nedan kan du läsa om tidigare tillfällen. Det senaste visas först.