Kulturmiljökonferens

Västernorrlands museum arrangerar, i samarbete med länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland, ett seminarier per år. Seminarierna syftar till att öka kunskapen hur vi värnar kulturvärden och byggnadskonst i olika bygg- och planeringsprocesser. Här finner du alla presentationer och kan se inspelade seminarier igen.

Foto: Industritegelbyggnad Ljungaverk.


AKTUELLT:

Höstens seminarium äger rum i Ånge 29-30 september 2022. Inbjudan och anmälan kommer under våren.

Information om kommande seminarium uppdateras löpande.

Förra årets seminarium hölls i Kramfors 16-17 september.  Läs mer och ta del av seminariet här >>


Nedan kan du läsa om tidigare tillfällen. Det senaste visas först.