Kommunala kulturmiljöprogram

Våra kulturmiljöer berättar vår gemensamma historia.

De ger insikt och kunskap om vårt samhälle och varför det ser ut som det gör.  De historiska miljöerna skapar också viktiga landskap och rum som ger oss miljöer att trivas i. Arkitektur och konst att uppleva, och tillhörighet och gemenskap.  Alla kommuner har därför ansvar för att peka ut värdefulla historiska miljöer som ska beaktas i översiktsplanering, detaljplaner och bygglov.

Här kan du läsa mer om våra lokala kulturmiljöprogram och inventeringar.

Sundsvallsminnen
Hus och kulturmiljöer i Sundsvall

Sollefteå
Kulturhistoriska byggnader

Kramfors
Kulturmiljöer, kulturarv och riksintressen

Örnsköldsvik
Örnsköldsviks museum och konsthall

Ånge
Kulturmiljöer i Ånge

Härnösand
Kulturmiljö i Härnösand
Härnösands Maritima kulturarv

Timrå
Kulturhistoria, kulturarv