ICH North - passing on our musical heritage

ICH North – passing on our musical heritage

Västernorrland museum deltar under 2023–2026 i projektet ICH North – passing on our musical heritage för att göra det klingande kulturarvet i norra Norden tillgängligt. Men syftet är inte tillgänglighet bara för de som alltid når fram, som museernas forskare och de som är vana att söka i museer, utan framförallt för kulturarvsbärarna, spelgrupper, musikutbildningar och kulturskolor.

Projektet pågår under tre år och har fem delar: inventera och göra en karta över traditionsbärare och deras ofta okända kulturarv, skapa en nätutbildning i traditionsmusik, skapa ett studiematerial i traditionsmusik för icke-formell utbildning (studiecirklar, spelgrupper mm), vidare skapa en internationell/nordisk plattform för musiker som vill bli eller är entreprenörer inom sitt gebit det vill säga som avser att leva på sin traditionsmusik.

Västernorrlands museum ansvarar för delprojektet att museer och arkiv i norra Norge, Finland och Sverige tillsammans med musikutövarna ta fram arbetssätt och tekniska lösningar för publicering av traditionsinspelningar m.m. Arbetet bygger på att resultatet ska passa mottagarna. Det kan tyckas självklart att utövarna själva kan ta del av traditionsmaterial, men tekniken förändras och ersätts, förväntningar och behov likaså. Dessutom är samlingarna ofta stora och prioriteringar är svåra att göra.

Klicka på länken för att komma till projektets hemsida:

ICH North – passing on our musical heritage – Centria

Projektet är finansierat av Interreg Aurora, med nationell finansiering från Region Västernorrland, Troms og Finnmarks fylkeskommune, Nordisk Kulturfond och Lapin Liitto tillsammans med projektpartnerna: Centria University of Applied Sciences, Kulturens Bildningsverksamhet, Kultur Österbotten, Yrkeshögskolan Novia, Norges arktiske universitet UiT, Kansanmusiikki-instituutti/Finnish Folk Music Institute och Västernorrlands museum.