Thomas Eriksson – Lerkärl från Kvarndalen och Kvissleby

Thomas Eriksson är antikvarie på Statens historiska museer och specialinriktad på brons- och järnålder. I den här videon berättar han om två speciella begravningslerkärl från järnåldern.