Experterna berättar

Experterna berättar är en serie med korta föreläsningar av forskare och experter på olika teman om forntiden. Utgångspunkten är forntid i Västernorrland, men några av experterna talar om sina teman utifrån större perspektiv.

Filmerna visas även i basutställningen Att fånga forntiden i Västernorrland, som reviderades år 2021.


Tove Hjørungdal – Vestlandskittlar

Tove Hjørungdal är arkeolog med fokus på genusforskning inom arkeologi. I denna presentation pratar hon sin forskning på Vestlandskittlar och hur de har använts i Skandinavien.

Lyssna till Tove >>


Markus Fjällström – Diet och mobilitet i forntidens Västernorrland

Markus Fjällström är arkeolog och forskar på diet och mobilitet i forntiden. Genom att studera isotoper undersöker han vad människor i Sapmi åt och hur de rörde sig för länge sedan.

Lyssna till Markus >>


Cajsa Lund – Ljud i forntiden

Cajsa Lund är en av få musikarkeologer och forskar på ljud och instrument i forntiden. I sin presentation demonstrerar olika ljud med instrument som forntidens människor i Västernorrland kan ha använt.

Lyssna till Cajsa >>


Magnus Källström – Runstenar i Medelpad

Magnus Källström är docent i nordiska språk samt runolog, och forskar bland annat på runskrift och runstenar i Sverige. Här berättar han om hur man kan avläsa runskrifter och om runstenar i Medelpad.

Lyssna till Magnus >>


Stig Welinder – Lagmansören

Stig Welinder är arkeolog, paleobotaniker och etnohistoriker. I denna presentation berättar han om den unika stenåldersgraven i Lagmansören, en av endast två stenåldersgravar som hittats i Västernorrland.

Lyssna till Stig >>


Evert Baudou – Bronsåldersrösen i Västernorrland

Evert Baudou, arkeolog och professor emeritus, har bland annat forskat på Norrlands forntid. Denna film är en omklippt version av en äldre intervju som genomförts av Lars Göran Spång och filmats av Björn Granqvist. I filmen pratar Baudou om bronsåldersrösen i Västernorrland.

Lyssnat till Evert >>


Thomas Eriksson – Lerkärl för begravningar under järnåldern

Thomas Eriksson är antikvarie och specialinriktad på brons- och järnålder. I den här videon berättar han om två speciella begravningslerkärl från järnåldern.

Lyssna till Thomas >>


De flesta av filmerna spelades in under coronapandemin 2021. Många av filmerna är därför inspelade på Zoom.