Barn och unga

Barn och unga är vår framtid!

Inom slöjden finns inga bestämda regler för vad du kan göra eller hur du ska göra det. Här gäller det att tänka och vara finurlig, att hitta lösningar. Vi brukar kalla det för att vara ”slöjdsmart”.

Eftersom barn och unga är vår framtid är de också en prioriterad grupp i hemslöjdskonsulenternas arbete. När vi tillåter detta undersökande arbetssätt utvecklas förmågan och tilltron på att reda sig själv och vi bygger självkänsla. Slöjden ger oss insikter och kunskaper som gör att vi kan leva ett mer hållbart liv. 

Här nedan hittar du olika slöjdaktiviteter för dig som är barn eller ungdom.

Du kan också kika in på våra workshops och kurser. Våra workshops är gratis och som ungdom (upp till 26 år) betalar du bara halva priset av våra kursavgifter.

Familjeslöjd i sommar - Rövarslöjd!

Slöjda dig in i Ronjas och Birks värld bland rövare, vildvittror, rumpnissar och grådvärgar.

Samma aktivitet vid tre olika tillfällen:

Obs! Separat anmälningsblankett för varje tillfälle!
Lördag 1 juli kl. 11-13
Lördag 8 juli kl. 11-13
Söndag 16 juli kl. 11-13

Anmälan senast 2 dagar före varje tillfälle.

Frågor? Kontakta carina.jading@vnmuseum.se

Du kan slå rep, sånt som Ronja har runt midjan, sy en skinnpung att hänga vid bältet, göra en ovädershuva eller tvinna snoddar som du kan linda runt benen så du kan springa fortare, klättra högre, hoppa längre … utan att byxbenen fladdrar!

Du kan också ta med dig ett klädesplagg som du förändrar och gör mer rövarlikt.

Begränsat antal deltagare.
 

Familjeworkshop: Ett barn och en vuxen slöjdar tillsammans
Plats: Murbergets friluftsmuseum
Miniålder: 7 år
Pris: 100 kr/barn


Anmälan lördag 1 juli kl. 11-13:

Anmälan är stängd! För frågor, kontakta Carina.jading@vnmuseum.se

 

 


Anmälan lördag 8 juli kl. 11-13:

Anmälan är stängd! För frågor, kontakta Carina.jading@vnmuseum.se

 

 


Anmälan söndag 16 juli kl. 11-13:

Anmälan är stängd! För frågor, kontakta Carina.jading@vnmuseum.se

 

 

Slöjdfolket

Slöjdfolket är slöjdaktiviteter för barn och unga, på fritiden. Här slöjdas det i alla möjliga material både inomhus och utomhus. Ibland helt efter eget önskemål och ibland inom ett bestämt tema.

Huvudsyftet är alltid att bygga självkänsla och slöjdkapacitet hos barnen. Vi siktar på att tillsammans bli fiffiga och slöjdsmarta!

Slöjdfolket drivs av utbildade slöjdhandledare i samarbete med en förening, fritidsgård, församling eller ett studieförbund. Hemslöjdskonsulenterna stödjer verksamheten genom att utbilda handledare samt erbjuda material och verktyg. Varje år erbjuds även ett tillfälle för fortbildning för handledarna.

Är du intresserad av att vara med och slöjda med Slöjdfolket kan du kontakta oss hemslöjdskonsulenter så ger vi dig mer information om var det just nu finns pågående aktiviteter.

Starta Slöjdfolkshäng!

För att starta en slöjdaktivitet för barn och unga, genom Slöjdfolket, måste du ha gått en slöjdhandledarutbildning. Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland erbjuder varje år denna utbildning. Den går på distans med tre helgträffar förlagda på Västernorrlands museum.

Mer information om utbildningen hittar du här

Slöjd kommer lastad

Ute nu!

Slöjd kommer lastad är en hemsida öppen och tillgänglig för alla slöjdsugna.

Sidan är producerad för barn och unga, som ett inspirationsläromedel inom ämnet slöjd i grundskolan, men kan användas av många fler på många sätt.

Materialet kan användas i olika skapandeskolaprojekt, där slöjden integreras med andra ämnen.

hemsida + slöjdlådor 

Hemsidan är fylld med kunskap om slöjdmaterial och slöjdtekniker. Här presenteras inspirerande slöjdprojekt insatta i olika sammanhang. Här finns arbetsbeskrivningar i form av text, bild och film.

Hemsidan är lanserad på nätet, mars 2021. Initialt fungerar den bäst för dator. I framtiden ska den också vara bättre anpassad för både telefon och läsplatta.

Hösten 2021 står också slöjdlådor fyllda av spännande slöjd, färdiga att låna ut till länets grundskolor. Innehållet i lådorna har till uppgift att inspirera och vara taktila. Mer information om slöjdlådorna kommer!

Idé och produktion
Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland med medfinansiering av Region Västernorrland.

Till Slöjd kommer lastad!

 

Skapande skola

Låt skapandet bli en naturlig del av skolarbetet

När vi låter händer och hjärna arbeta tillsammans utvecklas vi mentalt och inlärningen går lättare. Genom att sätta in slöjden i ett sammanhang med andra skolämnen görs detta möjligt. Historia, matematik, idrott, hemkunskap … ja, slöjd kan samverka med alla ämnen. Slöjden är också en kunskapskälla för en mer hållbar livsstil och kan användas i undervisning om Agenda 2030.

Hemslöjdskonsulenterna hjälper skolan att hitta slöjdare som tillsammans med lärare och elever formar skräddarsydda koncept utifrån önskemål och behov. Hemslöjdskonsulenterna hjälper också till med planering av projekt om så önskas.

Hemsidan Slöjd kommer lastad bjuder på inspiration och kunskap för både elever och lärare. Här finns arbetsbeskrivningar och faktafördjupning i form av film, bild och text. Använd sidan som idéunderlag för projekt inom skapande skola!

Exempel på skapandeskolaprojekt i slöjd

Stygnens ekologi

Textilkonstnären Hilde Opedal Nordby och slöjdlärare Nina Lindh har tillsammans skräddarsytt ett skapandeskolaprojekt för åk 7 på Stöde skola. Det är ett projekt som sträcker sig över hela vårterminen 2019 och som inte belastar elevernas ordinarie slöjdlektioner. Projektet har de kallat ”Stygnens ekologi” och det rör sig kring hur handen, hjärnan, nålen, tråden och broderilinnet samarbetar med varandra. Eleverna arbetar med nål och tråd, färg och form, för att hitta sina egna, abstrakta mönster.

”Det är inte alltid så lätt att få nålen att göra som man vill. Att brodera ger eleverna utmaningar som övar upp deras motoriska färdigheter, samtidig som de får vara kreativa och hitta egna uttryck i stygnen” berättar Hilde.

”Det har varit intressant att se hur eleverna tar emot en ny person och en ny uppgift som de inte tidigare har stött på” säger Nina.

Att bemästra tekniken och materialet och plötsligt känna att ”jag kan göra vad jag vill” ger självkänsla och tillfredställelse. I bland är det någon bryter ut ”Det kliar i mina fingrar!”.

Kulturcrew Västernorrland

Kulturcrew Västernorrland är en arrangörsutbildning för barn och ungdomar mellan 10 och 18 år.

Här lär du dig arrangera konserter, teater, workshops mm.

Kulturcrew Västernorrland är ett samarbete mellan riksteaterkonsulenten, scenkonstbolaget och hemslöjdskonsulenterna.

Slöjdverkstan på Urkult

Slöjd för alla, på Urkult!

Under fredagen och lördagen på Urkultfestivalen håller hemslöjdskonsulenterna en slöjdverkstad med varierande tema från år till år. Alla är lika välkomna, gammal som ung, men är du under 8 år så kom i vuxet sällskap.

2019 fläta, knyta, väva

2018 bjöd slöjdverkstan från Västernorrlands museum in till tillverkning av korgar i alla möjliga och omöjliga material och tekniker. Vi använde oss av gräs och sly från naturen, papper, mattrasor, snören, rep, ståltråd, gamla elsladdar osv. Flätade, sydde, band och vävde.

2017 tillverkades automatas, rörliga figurer, tillsammans med automatakonstnären Fi Henshall.

Läs mer om på urkult.se

 

Internationella festen

Slöjda på Internationella festen

Västernorrlands museum arrangerar en stor internationell fest i augusti varje år. Murbergets gräsmattor fylls av mat, musik, dans mm från hela världen.

Under festen håller blivande slöjdhandledare olika slöjdworkshops för barn. Innehållet i workshopparna är olika från år till år. Det kostar inget att delta.

Barn under 8 år måste ha en vuxen med sig.

Varmt välkomna!

Vad letar du efter?

Upptäck museet

Arkeologi

Murbergets arkeologer arbetar med länets kulturmiljöer, och fornlämningar. De strävar efter att bevara och dokumentera spår av samhällen och människors verksamheter under omkring 10 000 år.
Läs mer

Hemslöjd

Hemslöjd är en är en högst levande kulturyttring som bottnar i en lång tradition av material- och teknikkunskaper, det vi benämner det immateriella kulturarvet.
Läs mer

Samlingar

Om samlingarna Samlingarna är grunden för den museala verksamheten och består bland annat av föremål och arkeologiska fynd, fotografier, böcker, arkivmaterial, digitala filer, filmer och ljudband. Samlingarna har tillkommit under tiden 1880 och framåt. De speglar skilda insamlings- och förvaltningsideal. Fokus har från början legat på landskapen Ångermanland och Medelpad. Även övre Norrland fanns med…
Läs mer

Byggnadsvård & kulturmiljö

Här får du information om vad museets byggnadsantikvarier arbetar med. De ger bland annat råd när byggnader av olika slag ska rustas upp. Allt från förändringar i samband med stadsplanering till stockbyte i timrade lador eller restaurering av villor och hyreshus från 1950-talet. Är du intresserad och vill veta mer om arbetet med byggnadsvård och…
Läs mer

Barn, unga & skola

På Västernorrlands museum och Murberget friluftsmuseum finns mycket att se och göra för barn, unga och familjer. Här finns också lärresurser och lärarhandledning för skolan. Här nedan hittar du saker att göra på museet, hemma och för skolan. För mer information om aktuella aktiviteter, se kalendariet. Kontakta receptionen för frågor. Telefon: 0611-886 00 E-post: receptionen@vnmuseum.se…
Läs mer

Konst

Västernorrlands museum arbetar inte bara med kulturarv, utan är även en publik plattform för samtidskonst. I fokus står den samhällsengagerade konsten som spänner över en mångfald av medier, uttryck och praktiker. Konsten förmedlas genom temporära utställningar och projekt av olika slag på museet i Härnösand och runt om i regionen. Västernorrlands museum har även hand…
Läs mer

Samarbeten & Nätverk

Kulturarvet i samhällsutvecklingen Västernorrlands museum har ett uppdrag att verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd. Vår vision är att göra kulturarvet i Västernorrland mer relevant för alla som bor och verkar i länet.   Kulturarvet är också en resurs för innovation och samarbeten. I menyn till…
Läs mer

Murberget friluftsmuseum

Museet är ett av de största i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, utbildningsväsende, kyrkans och socknens betydelse, vägväsendet, järnbruken, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur.
Läs mer