Barn och unga

Barn och unga är vår framtid!

Inom slöjden finns inga bestämda regler för vad du kan göra eller hur du ska göra det. Här gäller det att tänka och vara finurlig, att hitta lösningar. Vi brukar kalla det för att vara ”slöjdsmart”.

Eftersom barn och unga är vår framtid är de också en prioriterad grupp i hemslöjdskonsulenternas arbete. När vi tillåter detta undersökande arbetssätt utvecklas förmågan och tilltron på att reda sig själv och vi bygger självkänsla. Slöjden ger oss insikter och kunskaper som gör att vi kan leva ett mer hållbart liv. 

Här nedan hittar du olika slöjdaktiviteter för dig som är barn eller ungdom.

Du kan också kika in på våra workshops och kurser. Våra workshops är gratis och som ungdom (upp till 26 år) betalar du bara halva priset av våra kursavgifter.