Skogsarbetarkojan

Skogsarbetarkojan användes som övernattningskoja för skogsarbetare och är en 1800-talsbyggnad som ursprungligen kommer från Stavarsjö vattensåg, ca 2 km från Stavarsjö by i Björna socken. Byggnaden är en timmerbyggnad med spåntak. Den flyttades till friluftsmuseet 1941.