Skogshuggarkojan

SKOGSHUGGARKOJAN MED STALL

Skogshuggarkojan är en timrad byggnad med spåntak, där stall och bostadsdelen är sammanbyggda. Inuti är den uppdelad av skogshuggarnas kok- och sovhus samt ett stallrum för hästar. Byggnaden kommer från Stavarsjö i Björna Socken och är uppförd under 1800-talet. Den flyttades till Murberget friluftsmuseum 1941.